Lyste ut patruljestillinger i Oslo: Fikk 838 søkere

- Det er mange som har usikre ansettelsesforhold, hvis de har noe ansettelsesforhold i politiet i det hele tatt, sier Robert Thorsen, seksjonssjef for patruljeseksjonen ved enhet sentrum, i Oslo.

Publisert

Responsen lot ikke vente på seg da Oslo politidistrikt publiserte en utlysning med 24 ledige stillinger, ved patruljeseksjonene ved enhet øst og enhet sentrum nylig. Da fristen gikk ut hadde de fått inn hele 838 søknader. 

Det tilsvarer i overkant av to studentkull ved Politihøgskolen, dersom studentantallet kuttes til 400 i året, slik regjeringen ønsker. 

Robert Thorsen, seksjonssjef for patruljeseksjonen ved enhet sentrum, tror det kan være flere grunner til at søkerantallet er så høyt. 

- Det er mange som har usikre ansettelsesforhold, hvis de har noe ansettelsesforhold i politiet i det hele tatt. Derfor er de interessert i å få jobb. Samtidig vet vi også at Oslo er en attraktiv arbeidsplass å søke seg til. Det fremstår som at det er mange som ikke har jobb, men disse tallene vet jeg ikke noe om, sier Thorsen, til Politiforum. 

- Uheldig hvis kuttet blir stående

Robert Thorsen, seksjonssjef for patruljeseksjonen enhet sentrum, i Oslo politidistrikt.
Robert Thorsen, seksjonssjef for patruljeseksjonen enhet sentrum, i Oslo politidistrikt.

Enhet sentrum har ansvar for Norges minste politikrets i areal, men har desidert flest kriminalitets- og beredskapsutfordringer. Patruljeseksjonen er en av Norges største operative seksjoner med døgndrift. 

Enhet øst har ansvaret for polititjenesten på Stovner og Manglerud, og har et spesielt fokus på forebygging og kriminalitetsbekjempelse av gjeng-, barne- og ungdomskriminalitet, hatkrim og vold i nære relasjoner. 

I utlysningen søkte Oslo politidistrikt om 14 ansatte til enhet øst, og 10 ansatte til enhet sentrum. 

Thorsen forklarer at de i fjor hadde over 600 søkere til en utlysning på ca. 10 stillinger. Nå ble søkertallet som nevnt langt høyere. 

- Hva tror du er grunnen til at Oslo er så populært? 

- Nå har jeg jobbet så lenge i Oslo, og det er et utrolig spennende sted å jobbe. Alle patruljeseksjonene er veldig spennende, og det er klart at oppdragsintensiteten hos oss er høy. Oslo politidistrikt har også veldig mange karrieremuligheter. Så bakgrunnen for at det er så mange søkere er mangefasettert, sier han. 

- Antallet søkere tilsvarer jo to studentkull, hvis studentantallet blir kuttet til 400. Hva tenker du om det? 

- Ikke annet enn at det er uheldig hvis dette kuttet blir stående, og studentkullene ved Politihøgskolen i framtiden reduseres. Det synes vi er uheldig med tanke på rekruttering, sier Thorsen. 

- For få nyansettelser

Lisa Figenschou, leder av PF Politistudentene, mener det høye antallet søkere viser hvor vanskelig det er for nyutdannede å få jobb. 

- Det reflekterer jo håpløsheten som råder blant studentene, og at det er ekstremt kamp om jobbene. Kanskje spesielt innenfor orden. Jeg tør påstå at veldig mange som går ut av Politihøgskolen har en drøm om å jobbe i orden, sier Figenschou. 

Hun mener det ikke skal være slik at man får over 800 søkere på 24 stillinger. 

- Dette er et resultat av at det ikke settes av nok penger til nyansettelser i distriktene. Da får man situasjoner hvor man får så mange søkere, sier hun. 

Powered by Labrador CMS