BEHANDLET I STORTINGET: Lene Vågslid (Ap), leder av justiskomiteen på Stortinget, mener det er spesiellt å vedta kutt i opptaket til Politihøgskolen uten at det er gjort en bemanningsutredning i politiet.

Kutt til 400 politistudenter vedtatt i Stortinget: - Den verste hundreårsgaven de kunne få

Forslaget om å opprettholde dagens studentantall ved Politihøgskolen fikk støtte fra alle opposisjonspartiene, men ble nedstemt av regjeringspartienes flertall.

Publisert

I går stemte Stortinget over regjeringens forslag til statsbudsjett på justisfeltet, og dermed også over forslaget om å kutte antallet politistudenter til 400 studenter neste år. 

Regjeringen fikk flertall for sitt forslag, som dermed betyr at Politihøgskolens studieplasser reduseres med omkring 150 studieplasser ved studiestedet i Oslo. 

Lene Vågslid (Ap), leder av justiskomiteen i Stortinget, mener resultatet er trist. 

- Det er en radbrekking av Politihøgskolen i Oslo, og jeg mener det er den verste hundreårsgaven de kunne få, sier Vågslid, og referer til at Politihøgskolen blir hundre år neste år. 

- Vi mener det er veldig spesielt å kutte i opptaket til Politihøgskolen uten at vi har fått en ordentlig bemanningsutredning i politiet, sier hun. 

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV foreslo en slik utredning, men forslaget nedstemt under gårsdagens behandling av statsbudsjettet. 

Forslaget som ble fremmet var: «Stortinget ber regjeringen nedsette et utvalg som skal gjennomføre en grundig analyse av politiets bemannings- og ressursbehov ut ifra oppgaveutviklingen i de senere år og politiets forventede framtidige oppgaver. Analysen bør munne ut i en anbefaling om bemanningsbehov for sivile stillinger og mål for politidekningen i Norge i tiårene framover.» 

Ønsker bemanningsutredning

Vågslid sier hun er ganske sikker på at en ordentlig utredning av bemanningssituasjonen i politiet ville vist at man ville trengt flere politifolk, flere politijurister og flere sivile. 

- Det er basert på alle tilbakemeldingene vi har fått fra de ulike fagforeningene over år. Vi ser at kapasiteten sprengt i straffesakskjeden, og det er for få politipatruljer ute til å møte kravene til responstid, sier hun. 

Vågslid legger til at hun frykter at kuttet i politistudenter vil ramme den nødvendige rekrutteringen, på samme måte som i Sverige.

- Nå tar Sverige grep for å oppjustere igjen, på grunn av feil de har gjort. Da synes jeg det er merkelig at vi ikke lærer at andre nabolands feil, sier hun. 

Arbeiderpartiet og Senterpartiet fremmet forslag om at Stortinget skulle legge til rette for at dagens studentantall ved Politihøgskolen ble opprettholdt. Forslaget fikk støtte av alle opposisjonspartiene, men ble nedstemt da regjeringspartiene Høyre, Frp, Krf og Venstre stemte mot. 

LES OGSÅ: Antall politistudenter kuttes til 400

Vil starte opp Kongsvinger igjen

Under debatten i Stortinget fremmet også Senterpartiet et forslag om å be regjeringen vurdere å starte opp studentkull ved Politihøgskolen i Kongsvinger igjen. 

Dette forslaget ble nedstemt, da det eneste partiet som stemte for forslaget var Senterpartiet selv. 

- Hva var bakgrunnen for at Arbeiderpartiet stemte imot dette forslaget? 

- Vi er imot kuttene i Kongsvinger også. I vårt alternative statsbudsjett har vi lagt inn nok penger til å reversere alle kuttene ved Politihøgskolen, også kuttet som ble gjort i Kongsvinger. Vi mener at vårt standpunkt på dette er ivaretatt i vårt budsjettforslag. Så vi tar til etteretning at vi har foreslått å reversere kutt i Kongsvinger, og blitt nedstemt på det, sier Vågslid. 

LES OGSÅ: Nedtrekk ved Politihøgskolen: Usannheter om skjulte prosesser

Solveig Horne, justispolitisk talsperson for Frp.

- Vil nå to per tusen

Solveig Horne, justispolitisk talsperson for Fremskrittspartiet, forteller at vedtaket om å ta ned antallet politistudenter, er begrunnet i at man vil nå målet om to politifok per tusen innbyggere i 2020. 

- Kongsvinger ble tatt ned forrige gang studenttallen ble tatt ned. Da har man et valg om å ta ned antallet i Bodø, Stavern eller Oslo, eller å fordele nedtrekket over flere steder. Da har regjeringen valgt å ta ned studentantallet i Oslo, sier Horne. 

- Hvorfor akkurat i Oslo? 

- Vi er opptatt av å sikre en fortsatt god regional fordeling av statlige kompetansearbeidsplasser og at den faglige kvaliteten ved Politihøgskolen vil holde et forsvarlig nivå, selv om antallet studenter reduseres, sier hun. 

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SVs forslag om at et utvalg skulle analysere politiets bemannings- og ressursbehov, sett ut fra oppgaveutviklingen de senere årene og fremover, ble som nevnt nedstemt.

Horne viser til den kommende stortingsmeldingen om politiet. 

- Regjeringen har lovet at det ganske raskt skal legges frem en politimelding, og jeg regner med at dette temaet kommer til å tas opp der, sier hun. 

LES OGSÅ: PHS-styret slår tilbake mot politisk styring

Powered by Labrador CMS