To av tre nye politimestre er kvinner

Kirsten Marie Lindeberg, Anne Rygh Pedersen og Geir Ove Heir er utnevnt til nye politimestre.

Publisert Sist oppdatert

Med utnevnelsen av Kirsten Marie Lindeberg og Anne Rygh Pedersen er det seks kvinnelige politimestre i landets 27 politidistrikter.

Det er også verdt å merke seg at både Anne Rygh Pedersen og Geir Ove Heir er politiutdannet og ikke har juridisk bakgrunn.

– Jeg er glad for at vi nå får flere kvinnelige ledere i politiet, og for at politiet begynner å nærme seg resten av offentlig sektor med hensyn til likestilling. Dessuten kan det være en fordel å ha kvinner i lederposisjoner når kjønnsrelaterte forbrytelser som voldtekt og vold i nære relasjoner skal bekjempes, sier justisminister Knut Storberget.

Distriktssjef Kirsten Marie Lindeberg er utnevnt til politimester i Agder politidistrikt. Lindeberg er distriktssjef i Statens vegvesen, Region sør, Aust-Agder distrikt. Hun har tidligere erfaring som kontorsjef i Grimstad kommune, hvor hun dekket funksjonene som leder av rådmannskontoret og rådmannens faste stedfortreder, og som juridisk rådgiver i rådmannens, og senere administrasjonsdirektørens stab i Kristiansand kommune. Lindeberg har også vært ansatt som juridisk konsulent og senere administrasjonssjef i Statens vegvesen i Aust-Agder, advokatfullmektig i advokatfirmaet Onsrud, Toft & Hald i Arendal og saksbehandler i Skattedirektoratet. Lindeberg er cand. jur. fra 1978.

Politioverbetjent Anne Rygh Pedersen er utnevnt til politimester i Telemark politidistrikt. Pedersen er i dag ansatt som politioverbetjent i Vestfold politidistrikt, hvor hun også tidligere har vikariert som seksjonsleder ved Operasjonssentralen. Hun har erfaring som politibetjent, og senere politiførstebetjent i Sandefjord politidistrikt/Vestfold politidistrikt. Fra oktober 2003 til september 2005 var hun fylkesordfører i Vestfold fylkeskommune, og hun var statssekretær i Justis- og politidepartementet fra oktober 2005 til medio februar 2007. Pedersen er politiutdannet og har vært tilsatt i politiet siden 1990.

Forbundsleder Geir Ove Heir er utnevnt til politimester i Vestfinnmark politidistrikt. Han er i dag forbundsleder i Norges lensmanns- og politilederlag. Heir har tidligere vært konstituert lensmann i Stjørdal lensmannsdistrikt, lensmann i Malvik lensmannsdistrikt og senere i Verdal lensmannsdistrikt. Med permisjon fra denne stillingen vikarierte han i tiden oktober 2005 til september 2006 som politiinspektør i Nord-Trøndelag politidistrikt, hvor han dekket funksjonen som leder av fellesoperativ enhet i distriktet. Han har også lang erfaring som lensmannsbetjent og lensmannsførstebetjent ved lensmannskontorer i Nord-Trøndelag. Heir er politiutdannet og har vært ansatt i politiet siden 1982.

Powered by Labrador CMS