Kripos med politifag til påtale

Kripos ønsker å spre kunnskap om kriminalteknikk, og påtalejuristene er klare for å ta imot. Begge parter er enige om at det er på tide.

Publisert Sist oppdatert

For første gang har Kripos invitert politijurister, forsvarsadvokater og dommerstanden inn i det aller «helligste» for å spre kunnskap om mulighetene og begrensningene med kriminalteknikk.

- Jeg er av den klare oppfatning at det er et stort behov for denne informasjonen. Slik vi i Kripos ser det, vet ikke denne gruppen nok om mulighetene som ligger i kriminalteknikk, sier Geir Hansen ved Kripos, som for tiden er utleid til Politihøgskolen med hovedfokus på nettopp kriminalteknikk som fag ved PHS.

Hansen mener mange i juriststanden ikke er oppdatert på hva kriminalteknikerne driver med og måten de arbeider på, og har følgelig kanskje behov for en liten oppfriskning.

Helt avgjørende

Geir Hansen har jobbet i Kripos de siste 12 årene med hovedfokus på åstedsgransk­ning og sporgranskning. Han er ikke i tvil om at kriminalteknikerne spiller en helt avgjørende rolle i etterforskningen.

- Vi ser at det er behov for å nå ut til juristene med den informasjonen vi sitter på. Derfor inviterte vi de også hit til oss. Slik jeg ser det, har kriminalteknikerne helt avgjørende betydning i en rekke saker. Vår oppgave er å finne alle spor som kan være med få frem fakta i de ulike sakene. Derfor er vi helt avhengig at å ha en juriststand som vet hvordan de skal bruke oss, sier Geir Hansen.

Hansen får støtte av Espen Jamissen som er politijurist i Østfold politidistrikt.

- Det er liten tvil om at kriminaltekniske sport er utrolig viktig, og slik jeg ser det er vi helt avhengige av hverandre for å gjøre en god jobb, sier Espen Jamissen.

- Hva synes du om opplegget som Kripos nå har dratt i gang?

- Dette er selvsagt veldig bra og ikke minst viktig. Vi som jurister må kunne noe om hvordan kriminalteknikerne jobber for å kunne utnytte deres kompetanse på en best mulig måte. Hvis ikke vi vet om alle mulighetene som finnes, blir ikke resultatet tilfredsstillende, svarer Jamissen.

Enig med Kripos

- Er du enig i påstanden om at juristene ikke kan nok om hva kriminalteknikerne holder på med?

- Ja. Jeg har lært mye av å være med på en dag som denne. Vi, som alle andre, trenger oppfriskning om nye metoder som blir brukt. Hvis ikke vi er maksimalt skjerpet, kan det få fatale konsekvenser for en straffesak, sier Jamissen, som har vært med i «gamet» siden 1994.

Powered by Labrador CMS