Bistand fra Forsvaret utvides

Soldater fra Heimevernet skal også bidra på grenseovergangene mot Sverige, og med å veilede reisende om karantenereglene.

Publisert

Mandag 16. mars ble det innført grensekontroll. For å forsterke politiets kapasitet, ble det anmodet om bistand fra Forsvaret til å ivareta oppgaver knyttet til veiledning, transport og ledsagelse av flypassasjerer ved Oslo lufthavn, i tillegg til vakthold for å sikre av karantenebestemmelsene blir fulgt. 

I dag melder Øst politidistrikt at bidraget fra Heimevernet ble utvidet fra i dag klokken 12.00, til at de også skal bidra på grenseovergangene mot Sverige. Soldatene skal blant annet bistå med å veilede reisende om karantenereglene. 

Begrenset politimyndighet

- Det er ikke slik at Forsvaret besetter grenseovergangene i Øst politidistrikt. Det er fortsatt politiet som skal drive grensekontroll. Dette er et krevende fagfelt som krever politikompetanse. HV-soldatene får begrenset politimyndighet for å kunne bistå politiet, og de vil være underlagt politimesterens kommando, sier stabssjef Jan Eivind Myklatun i Øst politidistrikt, i en pressemelding. 

Han understreker at politiet fortsatt vil være til stede på grenseovergangene, og ha overordnet ansvar for grensekontrollen. Han legger til at han er svært glad for bistanden fra Forsvaret. 

- Politiet må ivareta en rekke samfunnskritiske funksjoner i den krisen vi nå er inne i. Mannskapene fra HV gjør det mulig for politiet å trekke noen av mannskapene vekk fra grenseovergangene, for å ivareta andre prioritere oppgaver knyttet til blant annet vakt og beredskap, sier Myklatun. 

LES OGSÅ: Nærmer seg plan for hvordan de nye ansettelsene skal gjennomføres

Primærvalg

Øst politidistrikt viser også til at Forsvarets bistand til politiet er hjemlet i en egen bistandsinstruks, hvor det blant annet står at «i situasjoner der egne ressurser ikke antas å være tilstrekkelige eller tilgjengelige, skal politiet snarest vurdere å be Forsvaret om bistand etter de regler som følger av denne instruks». 

- Forsvaret er derfor vårt primære valg når vi ber om bistand i ekstraordinære situasjoner, sier Myklatun. 

LES OGSÅ: Politiet må hanskes med korona-saker

Powered by Labrador CMS