MÅ VENTE: De første 150 politifolkene som ble ansatt i de midlertidige koronastillingene har fått forlenget ansettelsen ut året. De resterende 250 må avvente behovet.

Avventer forlengelsen av 250 midlertidige koronastillinger

Politidirektoratet vil se an behovet.

Publisert Sist oppdatert

I midten av mars ba justisminister Monica Mæland Politidirektoratet (POD) om å ansette 400 politifolk midlertidig, for å styrke beredskapen på grunn av sykefravær og karantene i forbindelse med koronaviruset.

Stillingene skulle være midlertidige og ha en varighet på seks måneder, med mulighet for utvidelse til 12 måneder. I slutten av august besluttet Mæland at de 400 koronastillingene skulle forlenges ut året.

- Trykket på politiet er fortsatt stort. Politiet vil slå hardere ned på fester og sammenkomster som både forstyrrer orden og er et brudd på smittevernreglene. Politiet har taklet det som er en utfordrende og ny situasjon på en svært god måte. Da må vi sørge for at de har ressursene de trenger for å kunne gjøre jobben sin. Derfor er jeg glad for at vi har fått forlenget de 400 stillingene ut året, sa justis- og beredskapsminster Monica Mæland i en pressemelding fra Justisdepartementet.

Nå viser det seg at POD fryser forlengelsen av 250 av de midlertidig stillingene. Da de nye politifolkene ble ansatt, gikk det over to faser. I fase 1 ble 150 ansatt med virkning fra 1. april, og i fase 2 ble ytterligere 250 ansatt med virkning fra rundt 1. juni.

«Alle som ble ansatt i fase 1 tilbys ny kontrakt ut året. For de øvrige avventes behovet inntil videre», skrev POD i midten av september på politiets intranett Kilden.

Masseansetter parallelt

– Etaten er for tiden i gang med å rekruttere et stort antall politifolk for å kunne innfri kravet om to politi per tusen innbygger. Denne rekrutteringsprosessen foregår parallelt med forlengelsen av de 400 midlertidige stillingene, forklarer seksjonsleder Frode Aarum i POD i en e-post til Politiforum.

Videre heter det at POD ser at mange som ble rekruttert inn i de midlertidige stillingene, også søker på de faste stillingene som nå utlyses.

– Det er gledelig, men vi må planlegge for og se disse rekrutteringsprosessene i sammenheng. Stillingene som ble ansatt i fase 2 har opprinnelig en varighet til 1. desember. Av praktiske hensyn har vi derfor valgt å avvente en formell forlengelse av disse stillingene ut året for å kunne se disse prosessene i sammenheng. Dette er også behandlet i etatens sentrale IDF, skriver han avslutningsvis.

LES OGSÅ: Lover halv milliard til politistillinger i 2021

- Gjelder alle de 400

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland kommenterer PODs melding på Kilden slik:

- Dette gjelder alle de 400 midlertidige stillingene. Denne uken foreslo regjeringen å øke politiets budsjett med 82 millioner kroner til å forlenge alle de 400 politistillingene ut året. Men ikke nok med det, regjeringen foreslår å styrke budsjettet til politiet med 0,5 milliarder kroner til nye varige politistillinger fra neste år. Dette er en videreføring av de 400 midlertidige stillingene, sier hun i e-post, som kommer fra Justisdepartementets kommunikasjonsavdeling.

Mæland viser til at det aldri før er brukt så mye penger på nye permanente politistillinger, som nå.

- Med en så stor økning i permanente politistillinger styrker vi grunnberedskapen i hele landet. Vi bedrer politidistriktenes operative innsatsevne og gir politidistriktene mulighet til å utføre mer og bedre tjenester på stedet. Dette vil gi økt lokal tilstedeværelse gjennom mer synlig politi i distriktene. Med regjeringens budsjettforslag vil antall polititjenestepersoner i 2021 ha økt med over 2.000 siden 2013, reklamerer hun.

Powered by Labrador CMS