Senterpartiet: Underlig å legge ned PHS på Kongsvinger

Og utrede behov for bemanning.

Publisert

Det er et par uker siden det ble klart at antallet studenter ved PHS reduseres til 550 allerede i august, på bekostning av PHS sin bacheloravdeling på Kongsvinger.

Senterpartiet leder, Trygve Slagsvold Vedum, er uenig i nedleggelsen.

– Jeg synes det er underlig at Politihøgskolens avdeling på Kongsvinger legges ned og reagerer sterkt på at det skjer under radaren, gjennom en bisetning i revidert nasjonalbudsjett, uten debatt. Det står i sterk kontrast til regjeringens uttalte ønske om å flytte Politihøgskolen ut av Oslo. Kongsvinger trenger en høgskole og har gunstige lokaliteter. 350 millioner kroner er allerede investert i Politihøgskolens Utdanningssenter i Kongsvinger. Skolen er kostnadseffektivt, og veldig populær blant studentene, sier Vedum til Dagbladet.

Vedum mener i likhet med både Arbeiderpartiet og Politiets Fellesforbund at man burde utredet bemanningsbehovet for politiet bedre, før man bestemte seg for å redusere opptaket.

– Før man går så drastisk til verks som å kutte politiutdanningen med 170 studenter trengs det grundigere faglig utredning og bredere politisk behandling. Framtidas kriminalitetsbilde vil kreve flere politiressurser, ikke færre, sier Vedum til avisa.

Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartiet

Justispolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Himanshu Gulati, er på sin side stolt over at Norge har fått flere politifolk.

– Det er først og fremst en gladnyhet at vi er godt i rute med å nå det som var målet, nemlig to politiårsverk per 1000 innbyggere innen 2020. Nå er fokuset å sørge for at alle nyutdannede politifolk får arbeid, og vi justerer ned antallet som vil bli ferdigutdannet fra og med 2021 siden vi når det fastsatte målet om politidekning før dette, sier Gulati til Dagbladet.

Powered by Labrador CMS