Oslo politidistrikt er nå på leting etter ny politimester. Men hvem skal overtakontoret til Hans Sverre Sjøvold på politihuset på Grønland?

Hvem blir ny politimester i Oslo?

Etter nesten sju år i sjefsstolen, forlater Hans Sverre Sjøvold Oslo-politiet. Hvem blir hans arvtaker? Disse kan være aktuelle.

Publisert

Etter at det i dag ble bekreftet at Hans Sverre Sjøvold blir ny sjef for Politiets Sikkerhetstjeneste (PST), er spekulasjonene i gang. Hvem blir hans arvtaker som sjef for landets største politidistrikt?

Stillingen blir sannsynligvis lyst ut i løpet av to uker, forteller Politidirektoratet. Her er noen kandidater Politiforum tror kan være aktuelle for jobben:

Håkon Skulstad (56)

 Håkon Skulstad.

Juristen Skulstad har vært assisterende politidirektør siden 2017, etter at han i 2014 ble hentet inn som prosjektleder i Politidirektoratet (POD), med ansvar for politireformen. Han har fungert som politidirektør siden Odd Reidar Humlegårds avgang. Når POD nå får ny sjef, kan det bli utskiftninger i lederkabalen, og kanskje er Skulstad på jakt etter nye utfordringer? 56-åringen er sjelden lenge i en jobb, og har opparbeidet seg bred ledererfaring fra både Kripos og Justisdepartementet, som rektor ved Politihøgskolen, samt som politimester i Øst-Finnmark. Han anses som faglig svært dyktig, men nokså teoretisk. Evner han å begeistre og har han tyngden til å sitte i den profilerte stillingen som politimester i Oslo?


 

Kristin Kvigne (55)

Kvigne har gjennom flere år innehatt en rekke lederposisjoner i politiet, det siste halvåret som konstituert assisterende politidirektør under Håkon Skulstad. Til vanlig er hun leder for politifagavdelingen i POD, en stilling hun har hatt siden august 2016. Kvignes ambisjoner har vært synlige gjennom offentlige søkerlister i flere år, og hun har både vært sjef for internasjonal seksjon i POD og for Politiets Utlendingsenhet (PU) i perioden 2013-2016. Kvigne har også to år bak seg i Interpol. Hun har imidlertid ingen erfaring som politimester fra et ordinært politidistrikt, og sammenlignet med flere av de andre kandidatene, er også jobberfaringen fra politietaten begrenset.


 

Hans Vik (56)

Politimesteren i Sør-Vest politidistrikt er utdannet politi, og ble senere jurist i 2000. Vik har over 30 års fartstid i politiet bak seg, de siste årene som politimester i politidistriktene Rogaland og Sør-Vest. Han ble også nylig styreleder for Politihøgskolen. Viks status i eget politidistrikt er synkende, og det spekuleres i om han er på leting etter nye utfordringer. Politimesteren møter kritikk for at det er for mye Rogaland og for lite Haugaland og Sunnhordland i det nye, sammenslåtte distriktet. Spørsmålet er om han er synlig nok i det nasjonale bildet til å utkonkurrere andre kandidater til stillingen som Oslo-politimester.


 

Arne Jørgen Olafsen (59)

Den tidligere politimesteren i Follo politidistrikt anses av flere som en «dark horse» som Sjøvolds etterfølger. Olafsen er til vanlig visepolitimester i Øst politidistrikt, men fungerer per i dag som midlertidig leder for PU i Morten Hojem Erviks sykefravær. Olafsen har levert gode resultater som PU-sjef, og får gode skussmål. Han har bakgrunn fra fagforeningen Politiets Fellesforbund, og er nok å regne som fagforeningens favoritt. Han har over tid vært en populær og frittalende leder, men kom på kant med tidligere politidirektør Humlegård etter at han i 2014 truet POD med arbeidsrettssak for å få lønn som avtalt. Til tross for at han var den eneste politimesteren med omstillingserfaring - han ledet reformen i Follo politidistrikt i 2011 - ble Olafsen senere vraket til politimesterjobben da politireformen ble igangsatt. Med ny ledelse i POD, kan Olafsen nå bli aktuell som politimester igjen.


 

Ole Sæverud (48)

Så sent som i fjor sommer fikk Sæverud forlenget åremålet sitt som politimester i Troms politidistrikt, hvor han har vært sjef siden 2012. Sæverud er kjent som en dyktig jurist, med erfaring fra politiet siden 2000. Han har også bakgrunn fra Forsvaret, og har deltatt i en rekke sentrale utvalg og arbeidsgrupper. Sæverud vurderes åpenbart høyt i POD. Etter Humlegårds avgang i fjor høst, ble han hentet inn som midlertidig avdelingsdirektør for politifag i direktoratet. Spørsmålet er om han vil være interessert i å forlate Tromsø på permanent basis.


 

Steven Hasseldal (49)

Politimesteren i Øst politidistrikt er politiutdannet og har en MBA fra Copenhagen business school, i tillegg til å ha gjennomført topplederprogrammet ved Politihøgskolen. Han har bred politierfaring både som politibetjent, etterforsker, lensmann og UP-betjent. Hasseldal har vært politimester siden 2011 – først på Sunnmøre, deretter i Østfold, før han ble sjef i Øst politidistrikt i 2015. Da han først ble politimester, uttalte Hasseldal at han gjennom hele karrieren hadde hatt ambisjon å få en topplederjobb i politiet. Politimesterstillingen i Oslo vil være å regne som et steg opp fra hans nåværende jobb. Hasseldal regnes imidlertid for å være Humlegårds favoritt, og har vært en lojal støttespiller for den avgåtte politidirektøren. Hvordan hans omdømme er hos den nye politidirektøren, er uvisst. Hasseldal har også allerede ukependlet til hjemmet i Arendal i sju år. Spørsmålet er om han ønsker å fortsette med det eller om han på sikt ønsker seg politimesterjobben i Agder etter Kirsten Lindeberg, som fyller 66 år i november.


 

Beate Gangås (55)

Gangås er utdannet jurist, og ble først ansatt i politiet i 1992. Hun hadde en høy stjerne hos tidligere politidirektør Ingelin Killengreen, og var i PODs tidlige år ansatt som politimester i seksjon mot organisert kriminalitet i direktoratet. Gangås var også i en periode konstituert assisterende politidirektør under Killengreen. I perioden 2006-2010 var hun landets første likestillings- og diskrimineringsombud, før hun returnerte som konstituert politimester i Østfold i 2010. Gangås har også innehatt flere lederstillinger i Oslo-politiet, og har dermed kjennskap til distriktet. Hun omtales som en godt likt leder, som i 2014 ble hentet inn av påtroppende politidirektør Benedicte Bjørnland som avdelingsdirektør hos PST. Når Bjørnland nå skal utnevne ny politimester i Oslo, kan fort Gangås seile opp som en aktuell kandidat.

Kristin Kvigne. 
Hans Vik. 
Arne Jørgen Olafsen.
Ole Sæverud. 
Steven Hasseldal. 
Beate Gangås. 
Powered by Labrador CMS