Redaktør i Politiforum, Ole Martin Mortvedt.

Mangler POD politifaglig kompetanse?

Fredag før den avsindige terroren i Paris, fastslo Politidirektoratet (POD) at terrortrusselen var blitt mindre. Det var ikke noe som tydet på at man sto foran et terrorangrep i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Noen timer senere, vet vi alle hva som skjedde. Frankrike, som også i januar ble utsatt for blind terror, så ikke terroren komme. Til tross for omfattende overvåking og beredskap.

Hva er det som gjør at POD kan se bort fra den internasjonale situasjonen? Det er en stri strøm av mennesker inn og ut av Norge, som i de andre Europeiske landene.

«Veltrente unge menn» kommer inn over Storskog, har politifolk observert.

Frankrike så ikke terroren komme. Det vil heller ikke POD og PST heller kunne gjøre. PSTs analysesjef Jon Fitje Hoffmann klargjorde sist helg at vi må regne med terrorangrep i Norge. Franske myndigheter ber andre Europeiske land være forberedt på oppfølgingsaksjoner. Journalist Kjetil Stormark har advart mot sympatiaksjoner.

Likevel fastholdt POD beslutningen om å fjerne den midlertidige bevæpningen etter terroraksjonen. Mens resten av Europa er i høy beredskap. Til tross for at justisminister Anders Anundsen ba om en ny vurdering av den midlertidige bevæpningen.

Når ikke POD ville endre beslutningen om avvæpning, ba justisministeren PST foreta en ny trusselvurdering av faren for at IS-sympatisører kommer til Norge under dekke av å være asylsøkere.

Da først kom POD på banen, og meldte at de ville forlenge den midlertidige bevæpningen frem til 1. desember.

Vi husker alle bildene fra Frankrike i januar. En skadet politimann lå forsvarsløs på fortauet da terroristen gikk opp til ham, og på kloss hold henrettet politimannen.

I Norge har vi det siste året hatt tre episoder der til sammen syv politifolk har blitt beskutt. To på Vinstra, to på Roa og tre på Hamar. To politifolk har blitt truffet av skudd i kritisk farlig område.

Politiets midlertidige bevæpning er kun rettet mot terrortrusselen. Men for politifolkene er det de daglige situasjonene der politiet møter kriminelle og personer i psykisk ubalanse, som har utgjort den største faren. Til nå.

Slik både den nasjonale og internasjonale situasjonen nå fortoner seg, er det ingen grunn til å planlegge avvæpning av politiet den 1. desember. Politiets midlertidige bevæpning må forlenges, og samtidig hilser vi justisministerens initiativ for å utrede muligheten for fast bevæpning av politiet, velkommen.

Både terrorfaren og miljøet politiet daglig arbeider i, taler for en fast bevæpning av politiet. Hvorfor ser ikke POD dette?

Politifolk observerer stadig at ulike ledertyper seiler sidelengs inn i toppen av politiet fra andre bransjer, og begynner å ta politifaglige avgjørelser uten nødvendig politikompetanse. Som forslaget om å fjerne magasinet fra pistolen, slik at magasinbrønnen stod åpen.

Mange lurer på hvorfor lederen av PODs beredskapsseksjon er en jurist, og ikke en godt erfaren politimann eller kvinne med betydelig beredskapserfaring.

Vi mener politidirektøren sløste med svært viktig kompetanse når han ikke ansatte tidligere sjef for Beredskapstroppen Anders Snortheimsmoen i stillingen som beredskapsdirektør. Med Snortheimsmoen i stillingen, hadde politidirektøren vært trygg på at politi- og beredskapsforståelsen ville ligge til grunn for de råd som ble lagt på bordet - ikke andre og misforståtte fortolkninger av politiske ønsker.

Det er på tide at politidirektøren nå anerkjenner politikompetansen når politifaglige stillinger skal besettes.

Powered by Labrador CMS