Vingleministeren

Justisminister Knut Storberget vil nå at politiet skal prioritere bekjempelse av økonomisk kriminalitet. En oversikt fra Aften viser at ministeren stadig endrer mening om hva politiet bør prioritere.

Publisert Sist oppdatert

Politiet burde prioritere økonomisk kriminalitet langt høyere, og nedprioritere å forfølge narkotikamisbrukere, tigging, prostitusjon og utelivsvold sa justisminister Knut Storberget til Dagbladet forrige uke.

Dette strider mot den vedtatte strategien for Oslo politidistrikt, der blant annet narkotikaomsetningen, ruspåvirket vold og lommetyverier er prioritert. Storbergets budskap frustrerer derfor stasjonssjef Kåre Stolen ved Grønland politistasjon, men han mener beskjeden om nye prioriteringer føyer seg inn i en lengre rekke.

- Det er veldig mye "hopp og sprett" i styringen av politiet. Lite er satt i system, og vi får stadig høre at vi skal prioritere nye oppgaver, sier Stølen til Aften som spør:

- Hvem skal ta seg av tingene ministeren vil nedprioritere nå? Har helsevesenet kapasitet til å ta seg av åpne rusmiljøet? Kan barnevernet følge opp alle ungdomskriminelle? Og hvem skal passe på at utelivet er trygt?

En gjennomgang Aften har gjort av justisministerens uttalelser i media fra 2005 fram til i dag, viser at Storberget har tatt til orde for at politiet må prioritere vinningskriminalitet, narkotikaomsetning, grenseoverskridende kriminalitet, prostitusjon, husbråk og vold, kokainbekjempelse, hverdagskriminalitet og misbrukte barn.

Oslos politimester Anstein Gjengedal opplever, som Stølen, at Storberget stadig forandrer mening om hva han vil prioritere.

- Hvis man tar han på ordet i mediene, kan det virke sånn. Men vi har klare prioriteringer og forholder oss til mer håndfaste analyser, samt prioriteringer fra Riksadvokaten, sier Gjengedal.

Etter forrige ukes utspill har han nå fått avklart med Storberget at det er greit at Oslo-politiet fremdeles retter innsats mot narkotikaomsetningen.

Powered by Labrador CMS