Lokallagsleder i PF Vest, Kjetil Rekdal, mener varselet i Bergen som ble kjent i fjor høst, ikke er behandlet tilfredsstillende.
Lokallagsleder i PF Vest, Kjetil Rekdal, mener varselet i Bergen som ble kjent i fjor høst, ikke er behandlet tilfredsstillende.

Tar oppgjør med behandlingen av narkovarselet

Det er ni måneder siden narkotikavarselet i Bergen havnet på politimesterens bord. For lenge uten svar for de involverte, mener lokallagsleder Kjetil Rekdal.

Publisert Sist oppdatert

Det er lokallagsleder i Politiets Fellesforbund i Vest politistrikt, Kjetil Rekdal, som i et brev til Politidirektoratet tar et oppgjør med Politidirektoratets behandling av narkotikavarselet i Bergen. Det er over ni måneder siden varselet som ble kjent 12. oktober i fjor, ble levert fra en ansatt i distriktet.

Nå mener Rekdal at Politidirektoratet må gjøre noe og at det har gått for lang tid.

– Det er vår oppfatning at varsleren er i en utsatt posisjon etter at han varslet om kritikkverdige forhold, sier han til VG.

I et brev stiller han spørsmål ved om Politidirektoratet er nøytrale, objektive og habile nok til å behandle varselet i det hele tatt. Rekdal mener politidirektør Odd Reidar Humlegård kommenterte og tok standpunkt til varselet da det ble kjent i media.

Han skriver at PF Vest ennå ikke kan se at noen har gjennomført en habil og objektiv granskning av varselet, tross at det har gått mange måneder. Rekdal mener det er en stor belastning for alle involverte.

– Er habile

Politidirektoratet vil ikke behandle varselet før det er behandlet av Spesialenheten. I en e-post til VG skriver Karin Aslaksen, HR-direktør i POD, at Riksadvokaten og Spesialenheten skal behandle om det foreligger brudd på retningslinjer eller lover vedrørende nedprioriteringen av grov narkotikakriminalitet i distriktet.

- Denne delen av varselet vil derfor ikke bli behandlet av POD før disse har kommet med sine vurderinger. De øvrige elementene i varselet ivaretar direktoratet i dialog med politidistriktet ved å følge opp allerede igangsatte og planlagte tiltak, og ved å vurdere behovet for ytterligere tiltak for å ferdigbehandle saken.

Hun skriver også at POD har vurdert sin habilitet og i den anledning innhentet råd fra Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. POD og politidirektøren anser seg habile til å behandle varselet, skriver hun til avisa.

Powered by Labrador CMS