MODERAT JUBEL: Enighet om statsbudsjettet sørger for at mange politistudenter trolig får jobb også neste år.
MODERAT JUBEL: Enighet om statsbudsjettet sørger for at mange politistudenter trolig får jobb også neste år.

Krf om millionene til PHS-studentene: – Jeg forutsetter at stillingene sikres, og kan love at jeg følger nøye med

Kristelig folkeparti sikret 131 millioner til politihøgskolestudentene.

Publisert

Etter nærmere sju timer på overtid ble i går KrF og Venstre enige med regjeringspartiene om statsbudsjettet for 2018.

Fra å gå fra 0 kroner i finansiering til nyutdannede, kunne Krf sikre moderat jubel for politistudentene ved å gi 131 millioner til de som går ut av PHS i 2018.

Justispolitisk talsperson, Kjell Ingolf Ropstad er fornøyd.

– Jeg er veldig glad for at vi fikk gjennomslag for at politistudentene som er ferdig våren 2018 skal sikres jobb. Jeg registrerer at Politiets Fellesforbund er usikker på om budsjettforliket er tilstrekkelig til å gjennomføre nevnte tiltak. Til det vil jeg bare poengtere at regjeringen har forsikret oss om at bevilgningen er tilstrekkelig. Jeg forutsetter derfor at stillingene sikres, og jeg kan love at jeg vil følge nøye med på saken.

Kjell Ingolf Ropstad fra KrF vil prøve å få gjennomslag for friske penger til nærpoliti.
Kjell Ingolf Ropstad fra KrF vil prøve å få gjennomslag for friske penger til nærpoliti.

Tidligere har summen vært rundt 30 millioner høyere. Dermed ligger det an til en innstramming, men likevel er det håp om at mange kan få jobb også neste år.

Etterforskning av vold, overgrep og menneskehandel

I statsbudsjettet for 2018 er de fire partiene også enige om å blant annet etableringen av dedikerte team som skal etterforske menneskehandel i alle politidistrikt, samt en styrking på 5 millioner av Kripos sin seksjon for etterretning.

Videre bevilges 20 millioner kroner til etterforskning av vold og overgrep mot barn, 10 millioner til Kripos til cyberkriminalitet, og 35 millioner seksjon for seksuallovbrudd i Kripos, som er viktige tiltak for å styrke politiets innsats i kampen mot menneskehandel og vold og overgrep.

Dette gleder politidirektør Odd Reidar Humlegård.

– Vi er veldig glade for justeringene i budsjettet for 2018. Videreføring av oppbemanning av politiet, styrking av arbeidet med vold mot barn, seksuallovbrudd og cyber er blant høydepunktene.

Powered by Labrador CMS