– Noen av politistasjonene rundt Bergen må det gjøres noe med

Politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt sier dette handler om å rigge distriktet på en mer hensiktsmessig og bærekraftig måte når de opplever press på ressursene i distriktet.

NOE MÅ SKJE: – Et viktig moment her er det kommende nye politihuset som vil erstatte noe av arealene på utestasjonene rundt Bergen, sier Kaare Songstad.
Publisert

I Vest politidistrikt er det 32 politistasjoner og det ønsker politimester Kaare Songstad å gjøre noe med.

I dokumenter Politiforum har fått innsyn i påpeker politimesteren overfor Politidirektoratet (POD) at kostnadene til eiendom, bygg og anlegg (EBA-kostnadene), hvorav husleie er den størst posten, er store med så mange stasjoner.

Politimesteren «fremhevet at det er mulig å gjøre mer innenfor det handlingsrommet som finnes, f.eks. å legge ned politistasjoner, eller å slå sammen fellesenheter og trekke inn mannskaper fra GDE», heter det i referatet fra møte som fant sted i november i fjor. 

GDE er forkortelsen for geografisk driftsenhet.

Må gjøres noe med

Bare i fjor brukte Vest politidistrikt over 100 millioner kroner i husleie. Politimester Songstad starter med å avvise at økonomi er den viktigste komponenten her.

– Dette handler om å rigge distriktet på en mer hensiktsmessig og bærekraftig måte når vi opplever et press på ressursene i distriktet. Noen av politistasjonene rundt Bergen må det derfor gjøres noe med, og et viktig moment her er det kommende nye politihuset som vil erstatte noe av arealene på utestasjonene rundt Bergen, skriver han i en e-post til Politiforum. 

Et annet moment Songstad trekker frem er leiekontrakter som løper ut.

– Vi starter et planleggingsarbeid som gjelder EBA nå i vår så ingenting er besluttet enda, fortsetter han.

Fungerende seksjonsleder Margunn Greenberg i Politidirektoratet sier at dette er en del av de interne budsjett- og planleggingsprosessene som politidistriktet gjennomfører, og skal gjøre.

– Det er naturlig at man også ser på kostnader til lokaler når avtalene går ut. Eventuelle endringer i struktur på polititjenestesteder skal uansett besluttes i regjering, og tilligger ikke politiet å endre selv, skriver hun i en e-post.

Nytt politihus

Politihuset i Allehelgensgate har vært hovedsetet for politiet i Bergen siden 1965, og er i dag hovedsetet til Vest politidistrikt. I desember 2022 ga regjeringen politiet klarsignal til å gå videre med realisering av et samlet politihus i Bergen.

Meldingen var signert justisminister Emilie Enger Mehl.

NEDSLITT: Politihuset i Bergen er fra 60-tallet, og er i dag hovedsetet til Vest politidistrikt.

– Bergen trenger nytt politihus. Bygningen som er i bruk i dag er nedslitt, og særlig forholdene i arresten må det gjøres noe med. Regjeringen er opptatt av å bruke folks skattepenger mest mulig fornuftig og effektivt, og gjennomgår derfor flere større statlige byggeprosjekter. Bergen politihus var ett av prosjektene vi mener det har vært nødvendig å ta en ekstra runde på, sa hun da.

Politiforum har spurt justisministeren om hva status i saken er, uten at vi har fått svar på det. I en e-post skriver statssekretær Sigve Bolstad at politiets tjenestestedsstruktur er bestemt av departementet, og kan ikke endres av politiet. 

– Regjeringen jobber hele tiden hardt for å øke bevilgningene, derfor har vi nylig gitt politiet beskjed om at vi kommer til å foreslå en budsjettøkning på 635 millioner i revidert nasjonalbudsjett, som blant annet skal gå til å opprettholde bemanning, skriver han videre.

Av de 635 millioner kronene Bolstad sikter til, er 155 millioner kroner øremerket bemanning. Mens over halvparten av dem - 320 millioner kroner - skal dekke forventede økte pensjonskostnader i 2024 og den resterende potten på 160 millioner kroner, skal gå til å finansiere en sikker og stabil IT-drift i 2024.

Powered by Labrador CMS