Justisminister Emilie Enger Mehl.

Emilie Enger Mehl: Etablerer enhet som skal følge med på trusselbildet

Enheten har vært i drift i en uke allerede. - Den nye enheten vil gi informasjon om situasjonsbildet som gir regjeringen et godt grunnlag for å vurdere situasjonen fortløpende, sier justisminister Emilie Enger Mehl.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen oppretter en enhet som skal overvåke og analysere trusselbildet i Norge.

- Krigen i Ukraina ryster oss alle sammen, og jeg har forståelse for at folk i Norge også kan føle på uro og bli bekymret for det som skjer i verden rundt oss. Men som dere vil høre fra Politiets Sikkerhetstjeneste er ikke trusselbildet i Norge endret. Krigen i Ukraina har derimot endret sikkerhetssituasjonen i Europa, og det innebærer at også her i Norge gjør vi forebyggende tiltak og vi følger ekstra nøye med. Derfor har jeg bedt Politiets sikkerhetstjeneste og politiet om å etablere en egen enhet som skal forsterke arbeidet med å analysere og følge med på eventuelle trusler i det sivile samfunn her i Norge, sier justisminister Emilie Enger Mehl, på en pressekonferanse mandag.

Hun legger til at det er viktig for nasjonal sikkerhet at Norge har en best mulig oversikt over trusler som kan være aktuelle i Norge.

- På denne måten kan vi være ekstra årvåkne framover, og den nye enheten vil gi informasjon om situasjonsbildet som gir regjeringen et godt grunnlag for å vurdere situasjonen fortløpende, og eventuelle tiltak som kan være aktuelle her hos oss, sier Mehl.

- Vi gjør ikke dette fordi situasjonen har endret seg innenriks. Vi fikk trusselvurderinger for 2022 så sent som 11. februar fra EOS-tjenestene, PST, NSM og E-tjenesten. Disse gjelder fortsatt, sier hun.

Men Mehl forklarer at i bildet de fikk da var det en kjent trussel, særlig på det som handler om cyber og hybride trusler. Derfor er hun klar på at det er viktig at virksomheter er ekstra årvåkne, i lys av det trusselbildet som ligger til grunn.

- Vi vil være forberedt. Vi vet at situasjonen kan endre seg, og den kan endre seg raskt. Vi skal ikke bli eller være overdrevent mistenksomme, men vi skal følge med. Framover blir det fortsatt viktig å forebygge hendelser, og ha god beredskap i alle deler av samfunnet, og dette jobber regjeringen løpende med, sier Mehl.

Hans Sverre Sjøvold, leder av Politiets Sikkerhetstjeneste, mener det er viktig å ha et godt system for å ha oversikt over trusselbildet.

- Da vi la fram vår årlige trusselvurdering anså vi at etterretningstrusselen fra Russland allerede var høy, og vi har ikke fått noen indikasjoner så langt på at den er forhøyet. Når det er sagt er det viktig at vi har et system for å kunne skaffe et oversiktsbilde, et trusselbilde for hvordan situasjonen er i Norge, for å kunne vurdere et eventuelt hevet trusselnivå, sier Sjøvold.

- Det skjer mye i Europa nå som ikke Norge er direkte berørt av. Men det som er viktig nå er å finne ut hva er det som kan skje i vårt land, som en konsekvens av det som skjer rundt oss, sier han, og legger til at de følger med, og at de har et utstrakt apparat som kan gi dem tilbakemeldinger.

Politidirektør Benedicte Bjørnland sier at de gjennom oppdraget de har fått av justisministeren, har formalisert et samarbeid som politiet og PST allerede har hatt et stund.

- Men nå er det ressurssatt og gitt et oppdrag med å produsere et situasjonsbilde knyttet til sammensatte virkemidler og sammensatte trusler. Vi har vært i drift en ukes tid. Det første produktet er levert, og hensikten med dette er at vi på ukentlig basis kan gi vår justisminister et godt situasjonsbilde, først og fremst å etablere et normalbilde, og deretter også å kunne detektere på noe sikt, abnormaliteter i dette normalbildet. Vi ønsker også et tett og godt samarbeid med sivil side, og dette er også ment som beslutningsstøtte til sivil sektor, sier Bjørnland.

Justisminister Emilie Enger Mehl forklarer at regjeringen på generelt grunnlag har beredskap på blant annet cyber. Hun forteller videre at enheten, som har vært i drift i en uke, er noe de har gitt oppdrag om tidligere.

- Trusselen fra Russland og andre utenlandske aktører har vi visst om over tid. Det blir ekstra viktig at vi har en enhet som kan styrke arbeidet med å følge situasjonen i lys av det som har skjedd i Ukraina, så det er et viktig tiltak i den situasjonen som er nå, sier Mehl.

Powered by Labrador CMS