Anerkjent pris til Politiforum

Politiforums journalist Erik Inderhaug fikk i kveld den høythengende Fagpressens journalistpris.

Publisert Sist oppdatert

I konkurranse fra journalister i de 230 utgivelsene i Fagpressen, vant Politiforums journalist Erik Inderhaug den anerkjente journalistprisen.

Han fikk Fagpressens journalistpris for to reportasjer der politiets møte med 22. juli er skildret svært tett på.

Juryleder Christian Borch bød på en grundig begrunnelse for hvorfor juryen valgte å gi Journalistprisen til Erik Inderhaug. Han sa blant annet:

– De to reportasjene gir levende innsikt i den personlige opplevelsen av å være førstemann på stedet med politiansvar. Alt er kaos. Omfanget er surrealistisk. Dramaet overgår fantasien.

Og videre:

– De to artiklene gir et viktig supplement til de offisielle og profesjonelt formulerte rapportene om hva som virkelig skjedde. [...] Juryen mener Erik Inderhaug har vist dristighet og kreativ oppfinnsomhet ved å ta riktige og viktige valg i form av stil, nerve og innfallsvinkel i de to reportasjene. Han har valgt en tilnærmet litterær uttrykksform. Historien får dermed en episk dimensjon.

Borch hadde en uvanlig lang begrunnelse for hvorfor Inderhaug i år vant prisen. I sin begrunnelse vektla han både formen og innholdet i artiklene som et svært viktig supplement til hva det offesielle politiet kunne si etter den 22. juli.

I artikkelene fikk leserne ett innblikk i hvordan det var å være polititjenestemann, sett gjennom innsatspersonellets øyne