John-Erik Vika, tidligere politioverbetjent og ordfører i Eidsvoll, er ny statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.
John-Erik Vika, tidligere politioverbetjent og ordfører i Eidsvoll, er ny statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.

Fra politietaten til justisministerens kontor

John-Erik Vika, tidligere politioverbetjent og ordfører i Eidsvoll, har vært krass kritiker av politireformen. Nå har han toppjobb i justisdepartementet.

Publisert Sist oppdatert

- Jeg ble overrasket, for man går ikke med tanker om å bli spurt om å bli statssekretær. Mitt daglige virke var å være ordfører i grunnlovsbygda. Derfor hadde jeg ingen tanker om å bli statssekretær, sier John-Erik Vika.

Den tidligere politioverbetjenten har jobbet i politietaten i over 30 år, og var blant annet seksjonssjef i Politiets utlendingsenhet på Gardermoen, før han ble ordfører i Eidsvoll i 2015.

Da Norge fikk en ny regjering i oktober, fikk Vika spørsmål om han ville bli statssekretær i justisdepartementet.

- Jeg sa ja ganske fort, og så begynte tankene etterpå om «hva har jeg sagt ja til nå», for det får jo konsekvenser. Både privat, fordi man må ta hensyn på hjemmebane, og fordi jeg plutselig skal gå av som ordfører, og at ingen skulle vite noe før Kongen i Statsråd, sier Vika.

Siden ingen skulle vite noe før offentliggjøringen, kunne han ikke gi beskjed til den som potensielt skulle overta som ordfører. I dagene før den nye regjeringen ble offentliggjort, måtte han derfor passe på å ikke booke møter fremover i tid.

- Det er vanskelig å gjøre nye avtaler om møter, uten å røpe at jeg hadde blitt spurt. Men sånn måtte det bare bli. Det var noen møter som allerede var booket, som den nye ordføreren bare måtte ta på strak arm, sier Vika.

LES OGSÅ: Politimann utnevnt som statssekretær

Tre ansvarsområder

Da Politiforum møtte Vika, en uke etter at han tiltrådte, var han strålende fornøyd med hvordan han ble mottatt i Justisdepartementet.

- Mottaket var helt fantastisk, og alt lå til rette, så det var ingen fare. Stressnivået gikk ned, for de tok veldig godt imot oss her. Når man kommer inn i en verden man ikke har vært i før, handler det om å lære seg noe nytt, og da er det noen ting som tar lenger til enn andre ting, sier han.

Som statssekretær er Vika blitt tildelt tre ansvarsområder han skal jobbe spesielt tett med. Avdelingen for kriminalitetsforebygging, som blant annet omhandler kriminalitetsforebygging og kriminalomsorgen, Sivilavdelingen, som blant annet omfatter domstolene, og Polaravdelingen, som blant annet arbeider med fagsaker i de norske polarområdene.

- Hva tenker du blir de viktigste sakene fremover?

- Det er vanskelig å si, men med tanke på Hurdalsplattformen, som ligger i bunn, er det sterke signaler der som blir viktige å følge opp, sier Vika.

- Du har vært kritisk til politireformen. Er dette et område du vil jobbe med?

- Både ja og nei, og det er fordi den avdelingen ikke er under meg. Vi er et godt team på tvers av ansvarsområder, og jeg vil kunne komme med mine erfaringer med nærpolitireformen, spesielt fra tiden som ordfører i Eidsvoll. Jeg har vært veldig kritisk, men jeg har også vært kritisk til domstolsreformen, og den sitter jeg nå og jobber med, sier Vika.

Justisminister Emilie Enger Mehl har varslet at hun vil reversere domstolsreformen som den forrige regjeringen innførte, og uttalte til VG søndag, at hun vil ha den gamle domstolsstrukturen tilbake tidlig i stortingsperioden.

Den nære tilliten

At Vika har kriminalitetsforebygging som et av sine ansvarsområder, passer ham godt. I tillegg til å ha jobbet over 30 år i politiet, har han også tidligere undervist i faget «Forebyggende» på Politihøgskolen. Der var også nærpolitiet en del av pensum.

- Som forebygger i veldig mange år, har jeg sett viktigheten av å ha politiet i nærheten. Ikke bare når det skjer noe kriminelt, men for å kunne ligge i forkant. Det er hele poenget. Når du blir lokalkjent som politimann, og lokalbefolkningen kjenner deg, får man en kommunikasjonsform som er så mye enklere å forholde seg til. Du får ikke folk som trekker seg unna fordi de er usikre på deg. Det blir i stedet som en magnet, sier Vika.

Hans erfaring var at når folk kjenner politiet, kommer de bort til dem. Vika mener at det å ha kjennskap til hverandre er hele poenget med nærpolitiet.

Han mener at det å ha et nærpoliti har mye å si for tilliten til politiet.

- Det er der tilliten bygges. Når du har en avstand, og reiser inn og så reiser ut igjen, er det ikke lett å få bygget opp noen tillit av den grunn. Det blir avstandstillit. Det er viktigere å ha den nære tilliten, sier Vika.

Den nye statssekretæren var en av de første som startet å jobbe med forebygging, på heltid. Vika forklarer at dette ikke var den mest «populære» oppgaven i politiet på den tiden. Å jobbe i operativ tjeneste var mye mer populært.

- Jeg fikk lov til å være dedikert på forebyggende arbeid. Vi var ute på skolene og i barnehagene, og traff foreldre og alle typer mennesker. På den måten bygget vi tillit. Det var det som var så flott, sier Vika, som etter hvert fikk forebyggeransvar for det som den gangen var Hamar politidistrikt.

Kriminalomsorgen

Etter hvert fikk han også jobb i Politiets Utlendingsenhet, som seksjonssjef, og jobbet på Trandum, før han fortsatte som seksjonssjef for Politiets Utlendingsenhet på Gardermoen. Året før han ble ordfører var han med på å etablere et utreisesenter der, og arbeidet med utreise og sikkerheten i forbindelse med senteret.

- Hva tar du med deg fra politiet inn i jobben som statssekretær?

- Mye av min praksis er viktig å ta med seg, for jeg har jobbet på grasrota, og jobbet oppover i systemet, og vært politileder de siste årene før jeg ble ordfører. Jeg har jobbet ute på landsbygda, og fått med meg viktigheten av å ha den nære kontakten med publikum, sier Vika.

Han legger til at han også tar med seg noe kunnskap om kriminalomsorgen, særlig fordi de fikk mye innspill derfra da Trandum gjennomgikk en omgjøring rundt 2010-2011. Ansatte fra kriminalomsorgen hadde stor medvirkning for å lære opp ansatte på Trandum i å drifte Trandum mer som et fengsel, og hadde fokus på det faglige rundt dette.

- Sånn sett har jeg fått innblikk i kriminalomsorgen, ser fram til å få et bredere og dypere faglig innblikk, sier Vika.

I jobben som statssekretær er han tydelig på at han er valgt inn for hele landet, og at han derfor vil få inntrykk og meninger fra hele landet.

- Jeg vil fokusere på å samle dette, og finne den best mulig løsbare veien videre, og anbefale den for statsråden. I tillegg har vi et godt og profesjonelt embetsverk å støtte oss til, sier han.

- Jeg håper jeg har evnen til å tenke ned på tjenestepersonsnivå også, og at jeg drar med meg den erfaringen. Det tror jeg at jeg skal greie. Jeg har også vært politileder, og jeg har vært ganske frilynt sånn sett. Da jeg ble ordfører var det også veldig fint å dra med seg den erfaringen, for da fikk jeg inntrykk fra hele befolkningen og hvordan de tenker. Det befolkningen tenker er trygt og godt, er ikke nødvendigvis hva vi som planlegger tenker er trygt og godt. Det er en veldig fin erfaring å ta med seg inn i dette arbeidet som statssekretær, sier Vika.

I tillegg til Vika er også Erik Sandsmark Idsøe (Sp), Hans-Petter Aasen (Sp) og Astrid Bergmål (Ap) statssekretærer for justisminister Emilie Enger Mehl.

LES OGSÅ: - Jeg mener byråkratiseringen har gått for langt

Powered by Labrador CMS