Avgangsstudenter ved Politihøgskolen (PHS) i Oslo i juni 2021.

Rekordmange nyutdannede i jobb

408 nyutdannede politistudenter fra 2021-kullet hadde politijobb ved utgangen av august.

Publisert Sist oppdatert

Det viser de nye bemanningstallene fra Politidirektoratet (POD).

Hele 87,2 prosent av studentene fra 2021-kullet med bestått vitnemål var i ansatt i en politistilling per 31. august.

I 2021 har POD gått over fra kvartalsvis til tertialsvis rapportering på bemanningstallene for nyutdannede, noe som gjør det vanskelig å gi en direkte sammenligning.

Sammenlignet med tidligere års rapportering på nyutdannede i jobb ved utgangen av september, har imidlertid aldri så mange nyutdannede polititjenestemenn og -kvinner vært i jobb i politiet så kort tid etter uteksamineringen.

– Rekordtall høres alltid fint ut, men det er viktig å ha i minne at vi har vært i en pandemi, og at behovet for nyutdannede har vært stort. Vi i PF Politistudentene er svært spente på hvordan tallene og fordelingen ser ut etter at de koronarelaterte stillingene er over, sier Marcus Hagen, leder for Politiets Fellesforbunds (PF) studentforening PF Politistudentene.

Stadig færre med fast jobb

Kun 13 heldige fra årets kull hadde klart å få fast politijobb to måneder etter uteksamineringen.

Det tilsvarer 3,2 prosent av de nyutdannede med politijobb per 31. august.

Sammenlignet med tidligere år, er det liten forskjell i antall nyutdannede med fast jobb, men målt i prosent er trenden for rask fast ansettelse nedadgående.

– Min aller største bekymring er at det kun er 13 som er i fast stilling, som er svært lite å juble for. Hovedregelen i statsansatteloven er klar på at ansatte i staten skal ansettes i faste stillinger, men dette ser ikke ut til å stemme med virkeligheten. På grunn av dette, er det altfor mange nyutdannede som står i en svært usikker hverdag. Det å leve med en midlertidig stilling setter livet på vent, og kan nok oppleves som veldig vanskelig , sier Hagen.

– Bør være jobber til alle

Bemanningstallene viser at pilene peker oppover også for tidligere års kull.

90 prosent av koronakullet fra 2020 hadde politijobb ved utgangen av august i år, hvorav en tredjedel av disse igjen var ansatt i fast stilling.

Ikke siden 2017 har en så stor andel av et studentkull fra PHS hatt jobb i politiet et drøyt år etter uteksamineringen.

Studentforeningsleder Hagen advarer imidlertid mot å tro at tiden da det var vanskelig for nyutdannede fra PHS å få seg jobb i politiet er over.

– Vi tror at mange vil oppleve en utfordrende og frustrerende tid etter at koronatiltakene er over. Da er det et høyt antall nyutdannede som må begynne å søke jobber på nytt, og jeg tror det blir stor kamp om plassene. Vi mener at det absolutt ikke burde være slik at en lenge etter endt utdanning må krige om noen få plasser. Det burde være jobber for alle - og de jobbene skal, som hovedregelen sier, være faste, sier Hagen.

Powered by Labrador CMS