DEBATTPANELET: PF-leder Unn Alma Skatvold, politidirektør Benedicte Bjørnland, leder av justiskomiteen Per-Willy Amundsen (Frp), justiskomite-medlem Ivar B. Prestbakmo (Sp), stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim (H) og nestleder i justiskomiteen Maria Aasen-Svensrud (Ap)

Arendalsuka 2023:

- Jeg blir provosert når det kalles en satsning

Både PF-lederen og politidirektøren argumenterte for en langtidsplan i politiet under årets debatt på Arendalsuka.

Publisert Sist oppdatert

Det ble temperatur under tirsdagens debatt i Arendal, da politikere møtte PF-lederen og politidirektør Benedicte Bjørnland for å diskutere om politiet er dimensjonert til å takle samfunnsoppdraget i år og i fremtiden.

- Opp og ned-budsjetter gjør det helt håpløst å lede politiet som organisasjon. Vi må ha en langsiktighet. Vi har et forsvarsforlik, og vi bør ha et politiforlik, sa lederen av justiskomiteen Per-Willy Amundsen.

Mer bruk av overtid, og et høyere sykefravær enn på mange år, var noen av poengene som satte tonen for debatten.

Unn Alma Skatvold forteller om politifolk som må løpe raskere og jobbe hardere for å få politihverdagen til å gå opp.

Statsbudsjettet 2023 var ingen ting å ropa hurra for skal man tro Politiets fellesforbund.

Fortsatt er forbundslederen bekymret:

- Jeg blir provosert når det kalles en satsning når det eneste jeg ser er en skadebegrensning. jeg blir provosert på vegne av politiledere som nå vet at de må prøve å utnytte ressursene enda mer for å klare å levere på de politiske løftene, sa hun.

Samfunnet har endret seg

Trude Teige ledet debatten mellom forbundsleder Unn Alma Skatvold i Politiets fellesforbund (PF), politidirektør Benedicte Bjørnland, leder av justiskomiteen Per-Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet (Frp) , Arbeiderpartipolitiker Maria Aasen-Svensrud, Ivar B. Prestbakmo fra Senterpartiet (Sp)og Bård Ludvig Thorheim fra Høyre (H).

Unn Alma Skatvold sa budsjettene til politiet ikke henger med på samfunnsutviklingen og flere oppgaver politiet må løse.

Økte kostnader, kriminalitetsutvikling, befolkningsvekst og nye politikontorer i distriktene setter politiet på prøve.

- Kostnadsvekst og prisvekst har vært mye høyere enn forventet, sa hun.

To rapporter ble ofte nevnt under tirsdagens debatt.

Totalberedskapskommisjonen konkluderte med at langvarige kriser, som koronapandemien, kan gå ut over politiets sivile preg.

Forsvarskommisjonen mener Europa må ta langt større ansvar for egen sikkerhet. Norges forsvarsevne er ikke tilpasset dette utfordringsbildet.

Begge rapportene forteller noe om alvoret norsk politi er under.

Benedicte Bjørnland trakk frem hvordan pandemien og grensekontroll satte politiet på prøve, og at når krisen rammer i fremtiden må politiet kunne håndtere oppgavene sine.

- Vi kan ikke regne med at Forsvaret kommer oss til bistand på vårt samfunnsoppdrag, sa hun.

PF-leder Unn Alma Skatvold, politidirektør Benedicte Bjørnland og justiskomiteens leder Per-Willy Amundsen (Frp) under PFs debatt på Arendalsuka.

Amundsen beskrev virkeligheten som at det kan virke som politiet ikke klarer å innfri de oppgavene politikerne har bestemt.

- Situasjonen oppstod ikke i fjor, understrekte senterpartipolitiker Prestbakmo, som sammen med regjeringskollega Maria Aasen-Svendsrud prekte på feil politikk utført av den tidligere regjeringen.

Gass og brems og lite forutsigbarhet

Politidirektør Benedicte Bjørnland mente det er krevende å planlegge frem i tid med priser som stiger og endrer seg. Hun ønsket seg mer langsiktig tenkning, og viste til forsvarssektoren.

- Det jeg erfarer, i likhet med Unn Alma, er brems og gass, sa politidirektøren.

Svendsrud og Prestbakmo var ikke like tydelige på om de ønsket en langtidsplan, men var positiv til «langsiktig planlegging» .

Hva forskjellen er, var ikke noe debattlederen klarte å få svar på.

Ser til nabolandene

- Jeg blir ekstra skuffa akkurat nå, sa PF-lederen og viste til nabolandene:

- Danmark har laget en flerårsplan der de øker politiet, sa hun.

Politiets fellesforbunds leder argumenterte for at Norge må strekke seg etter to politifolk per tusen innbygger, spesielt nå som Sverige satser etter EUs mål om tre politifolk per tusen.

Katharina von Sydow, leder av det svenske Polisforbundet.

Det kunne Katharina von Sydow, Forbundsleder, Polisforbundet Sverige, fortelle under innledningen av debatten.

Men satsningen går for tregt, og politikerne våknet for sent i nabolandet, sier hun:

- Belastningen er høy, men det er en satsning. Den går ganske tregt og det er fortsatt et stort overtidsforbruk, sa hun.

- Den viktigste faktoren er at vi blir flere politifolk slik at det øvrige samfunnet også følger med politiet, fortsatte hun.

Etterlyste justisministeren

Det å ha nok politifolk til å ikke måtte kutte i det forebyggende arbeidet samtidig som andre oppgaver løses, er sentralt for å beholde tillit i befolkningen sa von Sydow.

Nettopp dette utrykte flere rundt debattbordet bekymring rundt. Mer penger må på bordet, sa Amundsen.

- Det er en «No brainer» at det trengs mer ressurser, uttrykte han.

Det ble temperatur mellom senterpartipolitiker Ivar B. Prestbakmo og Per Willy Amundsen da sistnevnte beskylte den sittende regjeringen for å sminke over den økonomiske situasjonen.

Prestbakmo sa dagens regjerning har økt politiets bevilgning, Det falt ikke i god jord hos Frp-politikeren:

- Jeg skjønner godt at Unn Alma er frustrert, for det er rett og slett usant, sa han.

Deretter etterlyste Amundsen justisministeren til å svare for pengebruken.

Powered by Labrador CMS