Koronaviruset: Politiet avlyser IP-trening og alle kurs og seminarer

Alle seminarer og kurs i politiet avlyses, og møter skal helst holdes som telefonmøter og videomøter. I tillegg avlyses all IP-trening med unntak av skyteprøven.

Publisert

Forrige uke gikk Politidirektoratet (POD) ut med bestemmelser om hvilke retningslinjer som gjelder for å begrense spredning av koronaviruset. Nå har Politidirektoratet innført ytterligere tiltak. 

For å redusere smittefaren for egne ansatte og ivareta samfunnsberedskapen og politiets rolle i samfunnet har POD besluttet med øyeblikkelig virkning at alle interne seminarer, fagsamlinger og kurs avlyses. 

Ansatte skal heller ikke delta i eksterne kurs eller seminarer. 

Retningslinjene ble innført med umiddelbar virkning i går ettermiddag, skriver Politidirektoratet på politiets intranett Kilden. 

I skrivet fra POD står det også at «møtevirksomheten skal begrenses til et minimum, og telefonmøter eller VTC (videomøter, red.anm) bør benyttes om det er mulig». 

Det påpekes videre at hver politimester og sjef for politiets ulike særorgan må, etter en risikovurdering, vurdere om ledermøtene skal gjennomføres som før eller gjennom videosamtaler. 

IP-trening avlyses

Det er ikke bare møter som avlyses. POD opplyser også at all trening for politiets innsatspersonell, kalt IP-trening, skal utsettes inntil man har mer oversikt over smittefaren. 

Ett unntak er skyteprøven for pistol og MP5, for personell som i dag ikke er godkjent i sin kategori. 

«All annen IP-trening for innsatspersonell utsettes inntil vi har mer oversikt over smittefare og risiko for utbredelse av koronavirus», skriver Politidirektoratet. 

- Beredskapen må ivaretas

I skrivet som er lagt ut på politiets intranett påpekes det at politiet har en fremtredende rolle i samfunnsberedskapen, og at det betyr at politiet må arbeide aktivt for å opprettholde innsatsevnen lokalt og sentralt. 

«Alle politiets ansatte skal ivaretas og smittevern skal tas på alvor. Det er iverksatt forebyggende smitteverntiltak som reduksjon av reiseaktivitet, hjemme fra jobb etter å ha vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus, isolasjon hjemme og hjemmekarantene. Politidirektoratet (POD) har valgt å følge råd fra Folkehelseinstituttet (FHI) med tilpasninger til politiet». 

- Ut fra beredskapshensyn ønsker vi ikke å gå inn på detaljer om hvor mange vi har hjemme fra jobb, hvor mange som eventuelt er smittet eller hvilke enheter rundt om i etaten som blir berørt. Men vi kan bekrefte at vi nå har ansatte som har fått konstatert smitte. De er i henhold til helsemyndighetenes rutiner i såkalt hjemmeisolasjon. De fleste av våre ansatte som er berørt, er omfattet av tiltaket med å jobbe hjemmefra som en konsekvens av at de har vært i områder med vedvarende smitte, sier Tone Vangen, beredskapsdirektør i Politidirektoratet, i en pressemelding. 

Politiets Fellesforbund har også utsatt alle kurs fram til 22. mars. De opplyser på sine nettsider at de jobber med å få på plass nyhe datoer, og at det vil bli gitt beskjed i god tid når kursene skal gjennomføres. 

LES OGSÅ: Koronaviruset: 50 politiansatte hjemme fra jobb fredag

Områder med vedvarende spredning av koronavirus

 •  Fastlands-Kina og Hubei-provinsen i Kina
 • Iran 
 • Sør-Korea 
 • Italia (Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er «strengt nødvendige» til hele Italia. I går kunngjorde den italienske statsministeren at karantgene-restriksjonene utvides til å gjelde hele Italia) 
 • Tirol i Østerrike 
 • Hong-Kong 
 • Singapore 
 • Japan 

Kilde: FHI

Hjemme fra jobb i 14 dager

I et brev fra POD sendt ut til alle politidistrikter og særorganer forrige uke, skrev POD at de hadde besluttet flere tiltak for å begrense smitte. Disse tiltakene gjelder fortsatt: 

 1. Ansatte som har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus skal inntil videre være hjemme fra jobb i 14 dager etter hjemkomst.
 2. Ansatte som har fått bekreftet koronavirus men ikke trenger å bli innlagt skal isoleres hjemme.
 3. Ansatte som har hatt nær kontakt med et bekreftet tilfelle skal pålegges en hjemmekarantene i inntil 14 dager etter siste kontakt med pasient med virus.
 4. Tjenestereiser til utlandet anbefales redusert til et minimum. Dette gjelder spesielt land med vedvarende spredning av koronavirus. 

I et skriv med en rekke spørsmål og svar, publisert på politiets intranett i går, skriver Politidirektoratet også at man ikke skal gå tilbake til jobb selv om man får testsvar som viser at man ikke har koronaviruset. 

«I helsevesenet har man innført følgende rutine: Hvis man blir satt i karantene, og tester negativt på en prøve, er dette ikke nok til å gå tilbake til jobb. Det vil si at karanteneperioden skal gjennomføres. I og med at vi har lagt oss opp mot helsevesenets linje her, følger vi i politiet samme rutine. Det vil si at hvis man tester negativt på en prøve, så skal man fortsatt være i hjemmekarantene», skriver POD. 

De påpeker også at karantenereglene gjelder hele døgnet, ikke bare tidspunktet man er på arbeidsplassen. Det omfatter å ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser og ikke ta offentlig transport, ikke gå i butikken og unngå andre steder der man lett kommer nær andre. 

LES OGSÅ: Slik forbereder politiet seg på koronaviruset

Powered by Labrador CMS