Svensk politi står foran et stort løft, men ikke alle forslag blir godt tatt imot.

Foreslår å splitte svensk politiutdanning i to: Operative og etterforskere

Det svenske partiet Moderaterna.

Publisert

Det svenske politiet står foran et løft når det gjelder både antall ansatte og lønn. Polititettheten er nå den laveste på mange år og etter flere år med krisestemning har de fleste partiene i den svenske Riksdagen blitt enige om at politiet trenger en stor økonomisk satsing.

Den svenske regjeringa har allerede foreslått flere studieplasser og nye studiesteder ved den svenske politihøgskolen.

Det svenske opposisjonspartiet Moderaterna, som tilsvarer norske Høyre i Sverige, foreslo i går forslag for å få flere politifolk ut på gata og lokke flere unge til politiutdanninga. Partiet vil blant annet bruke 5,6 milliarder (!) svenske kroner på å øke lønna til politifolk og på å la politifolk få nedbetalt hele studielånet sitt etter fem år i yrket. Målet er 10.000 nye politifolk i 2024.

Men partiet kommer også med et forslag som får den svenske politifagforeningen Polisförbundet til å steile: Del politiutdanninga i to, sier Moderaterna.

  • En kortere utdanning for å få flere operative ut på gata raskere. 
  • En lenger utdanning for å utdanne etterforskere med nok kompetanse.

Leder i Polisförbundet, Lena Nitz, mener det er en svært dårlig idé.

– Å dele opp utdanningen i to spor kommer til å splitte de ansatte, og det vil lede til dårligere muligheter for å gjennomføre oppdraget vårt, skriver Nitz i en pressemelding fra Polisförbundet.

Hun ønsker seg en enhetlig politistyrke med lik utdanning, som kan brukes der det er behov til enhver tid.

– I høst var for eksempel etterforskningssituasjonen i Malmø så akutt at politifolk som jobbet ute, måtte hjelpe til med etterforskning i stedet for å patruljere. Den fleksibiliteten kommer til å gå tapt om man ikke har samme utdanning. Den innsatsen som operative politifolk utfører, kan også være helt avgjørende for etterforskningen og påtalesporet senere, skriver Nitz, som derfor advarer mot å splitte den svenske politiutdanninga i to.

Moderaterna ønsker også at folk som har en annen utdanning fra før, for eksempel IT-spesialister, psykologer eller økonomer, kan gå en tilpasset politiutdanning. Dette er et tankeeksperiment som også gjøres her til lands. Norsk politi må øke kompetansen på ulike etterforskningsområder, og et utvalg mener man bør vurdere å dele opp den norske politiutdanninga i flere linjer.

LES MER:

Powered by Labrador CMS