Nær én av tre studie­plasser står tomme ved den svenske politi­høgskolen

Har ikke gode nok søkere.

Publisert

Den svenske politihøgskolen har opptak av nye studenter to ganger i året. Men mange plasser står tomme. I september manglet 150 av 800 ved studiestart, og ved vinterens studiestart står enda flere plasser tomme.

Av 800 plasser står 259 ledige. Det utgjør nesten én av tre studieplasser etter januar-opptaket.

Nesten 9352 søkere søkte politiutdanningen i Sverige før vinterens opptak, men mange falt altså av underveis. 2500 av søkerne fylte ikke inn nettskjemaet der de måtte oppgi vekt og høyre, mens 1125 av søkerne ikke hadde gode nok karakterer, ifølge Polistidningen.

Sleit med psyken

Mange søkere strøk også på testene, og spesielt de psykologiske testene, til den svenske politihøgskolen. 2378 søkere måtte gjennom testene – av dem røyk rundt 550 på personlighetstester og 400 på fysiske og medisinske tester. 711 søkere bestod heller ikke bedømmelsen fra psykologene.

Svensk politi har sjelden hatt et høyere opptak ved sin politiutdanning enn i år.300 ble tatt inn hvert halvår i 2015, og nå har antallet økt til 800 per inntak. Det betyr en høyere utdanningskapasitet, men så er det da også behov for mange studenter. De siste årene har flere politifolk valgt å slutte i jobben, etter omorganisering, lønnskamp og en tøffere arbeidshverdag.

Det svenske Polisfõrbundet sier at 500 ledige plasser tilsvarer et par mellomstore politistasjoner i Sverige.

– Det er ikke holdbart. Vi kommer ikke til å klare vårt oppdrag til slutt, dersom vi ikke får inn flere kvalifiserte søkere, sier Lena Nitz, sjef i Polisförbundet.

Powered by Labrador CMS