Norge har inngått politisamarbeid med Romania

Samarbeider med Romania.

Publisert Sist oppdatert

Justisminister Knut Storberget og Romanias innenriksminister Cristian David undertegnet i dag en avtale om gjensidig politisamarbeid. Avtalen gir grunnlag for at landenes politistyrker kan samarbeide for å forebygge og oppklare kriminalitet.

Politisamarbeidet vil foregå innenfor rammene av de respektive lands nasjonale lovgivning og vil blant annet dreie seg om informasjonsutveksling.

- Vi har inngått samarbeid for å bekjempe organisert kriminalitet, særlig menneskehandel, overgrep mot barn og økonomisk kriminalitet. Ved siden av å utveksle informasjon vil norsk og rumensk politi kunne bistå hverandre i konkrete saker som etterforskes. Samarbeid om opplæring og utdanning er også elementer i avtalen, sier justisminister Knut Storberget.

Romanias innenriksminister Cristian David besøker Norge 14. mars. Under møtet med justisminister Storberget snakket de to ministrene om felles utfordringer i Europa når det gjelder trygghet, sikkerhet og kampen mot kriminalitet. Den rumenske delegasjonen hadde også samtaler med politidirektør Killengreen og sjefen for Politihøgskolen, Hans Sverre Sjøvold.

Romania er av de nye EU-landene som Norge skal samarbeide med under EØS- finansieringsordningene, hvor også politisamarbeid er et aktuelt tema.

Powered by Labrador CMS