Må frigi private lønnsslipper

En anonym e-postavsender får innsyn i deler av lønnsslippene til én navngitt politimann i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg har fått reaksjoner fra ansatte som mener at lønnsslippen er et privat anliggende, sier administrasjonssjef Modolf Haraldseid i politidistriktet til Haugesunds avis.

Det var i oktober i år at politidistriktet fikk en anonym e-post med en forespørsel om innsyn i de månedlige lønnsslippene til en navngitt politiansatt, fra perioden 1. januar 2005 og fram til i dag. E-posten var kun signert «Nopplysning», skriver Haugesunds avis, som selv har forsøkt å komme i kontakt med avsenderen, men uten å få svar.

Da politidistriktet kontaktet Justisdepartementets juridiske avdeling, var svaret at «opplysninger om lønn og andre godtgjørelser fra organ som er omfattet av offentlighetsloven er ikke ansett som personlige forhold, og er derfor ikke omfattet av taushetsplikt på det grunnlag».

– Vi har gitt tilbakemelding, men kun med en oppstilling av bruttoinntekt for de årene. Vi må vurdere hvor mye arbeid en slik henvendelse vil gi oss, sier Haraldseid til avisen.