Politistasjonssjef i Ålesund, Oddbjørn Solheim, med flere ansatte som har vært med på pilotprosjektet.
Politistasjonssjef i Ålesund, Oddbjørn Solheim, med flere ansatte som har vært med på pilotprosjektet.

Politikurs med forelesninger på nett

Sunnmøre politidistrikt har satt i gang et pilotprosjekt med kunnskapsdeling for politiansatte gjennom forelesninger på Internett.

Publisert Sist oppdatert

- Vi har satt i gang dette prosjektet fordi vi ønsker å bidra til bedre kvalitet i kunnskapsdelingen, sier Politistasjonssjef i Ålesund og enhetsleder for Nordre distrikt, Oddbjørn Solheim til Politi.no

Sammen med flere ansatte i regionen og Politihøgskolen har han, i regi av Distriktsenhet Nordre, nå gjennomført starten til et pilotprosjekt for e-læring, der det har blitt gjort videoopptak av flere forelesninger, med temaer innen forebygging, kriminalteknikk og straksetterforskning.

Dette er fagområder som skal prioriteres i politidistriktet i 2014.

Forelesningene legges nå på nett, tilgjengelig både for politi i tjeneste og sivilt ansatte.

- De kan selv velge når de vil se, om de vil se om igjen og repetere, sier Solheim til Politi.no

Han forteller at hensikten med dette er å bli mer effektive i opplæringen og sikre at informasjonen når frem til flest mulig. Dette med tanke på at ikke alle har muligheten til å delta på fagdager og paroler, når det kalles sammen til opplæring.

Han trekker også frem at dette er et ledd i et kunnskapsløft internt i politiet, noe også Politianalysen og kvalitetsreformen anbefaler.

Målet for dette prosjektet er å utvikle en lokal nettbasert opplæringsvariant, der leksjonene blir lagt ut internt slik at de ansatte kan laste dem ned.

Piloten lanseres nå i løpet av desember.

Powered by Labrador CMS