Politioverbetjent Arne Mjøen har tilgang til alle politiets systemer fra en berøringsskjerm på dashbordet.

Denne politibilen er alltid på nett

I åtte patruljebiler tester Oslo politidistrikt ut forskjellige nettløsninger. Politiforum fikk se på den mest avanserte bilen.

Publisert Sist oppdatert

Prosjektet, som politidistriktet igangsatte på eget initiativ, har som mål å finne ut hva som er den beste og mest stabile løsningen for å kople patruljebilene opp mot Internett. Gjennom nettilkoplingen har politibetjentene tilgang til politisystemene gjennom etatens mobile nettløsning «Mobiliti».

– Utgangspunktet var et ønske og et behov om å kunne bruke tilgjengelig teknologi i bilene. Da er det viktig med en kommunikasjonsløsning som er stabil og sikker. Det vi gjør, er å teste hvilken teknologi vi kan bruke for å bringe data ut i patruljebilene, sier IKT-sjef Roar Tunes i Oslo politidistrikt.

Som sagt, så gjort. Med egne ressurser har Oslo politidsistrikt utstyrt åtte patruljebiler med forskjellige kommunikasjonsløsninger. Bilen som Politiforum får se nærmere på, en Volvo V70, er den mest avanserte av de åtte.

Fra utsiden ser den ut som en helt ordinær politi-Volvo, med unntak av fire antenner som stikker opp fra taket. Men skinnet bedrar.

– Dette er kommunikasjonsløsningen vår på denne bilen, sier politioverbetjent Arne Mjøen.

Så peker han på de forskjellige antennene.

– Denne er for GSM i Netcoms nett, denne er for GSM i Telenors nett, denne er for mobilt bredbånd fra ICE, og dette er en trådløs sender som gjør at jeg kan sitte i parken ved siden av bilen og jobbe opp mot politisystemene. Her har vi tilgang til BL, Indicia og PO. Dette gjør alt veldig mye enklere.

Testet på utrykning

Inne i bilen, montert bak baksetet, er systemets «hjerne»: Et Windows nettbrett med dockingstasjon og en router som kontrollerer datatrafikken som går gjennom Mobiliti. Mens Mobiliti sørger for at den sensitive informasjonen fra politisystemene blir kryptert og sikret, gjør serveren at politibilen alltid er på nett.

– Trafikken rutes gjennom det nettverket som til enhver tid har best hastighet. Og den kan hoppe for eksempel fra Telenor til Netcom uten å miste signalet, sier Tunes.

Gjennom sistnevntes 3G-nett og det mobile bredbåndet til ICE, er politibetjentene sikret god hastighet i urbane strøk, men også langs landeveien. Bilen som Politiforum får se på, er testet med gode resultater på langtur i Gudbrandsdalen.

– Under testingen logger vi hvor bilen har vært, og hvordan den har vært koplet på. Hensikten er å se på om det er forskjeller mellom urbane og landlige strøk i måten teknologien fungerer på. Stort sett går det i 3G på landeveien, men noen steder har tilkoplingen vært helt nede på EDGE. Det er ikke bra nok, for da begynner nettilgangen å gå tregt. Men vi er avhengig av operatørens infrastruktur, forteller IKT-driftsleder Audun Heggtveit i Oslo politidistrikt.

Bilen har også blitt testet under utrykning i både Operatunnelen og Svartdalstunnelen i Oslo.

– Da opplevde vi ingen brudd!

Bruker hyllevare

Ikke alle de åtte bilene har routerløsningen som gir sømløs bytting fra nettverk til nettverk. Det blir testet ut flere teknologier fra flere leverandører, og samtidig blir både Ipad og Android-nettbrett testet ut i tillegg til Windows-nettbrettet.

– Vi tester også både kablet og trådløst system inne i bilene, og tester hvilke muligheter som ligger i de forskjellige nettbrettene. Vi ser for eksempel at nettbrett er et veldig fint søkeverktøy, men at det ikke fungerer like bra til å skrive rapporter på. Der har bærbare PC-er en fordel, i tillegg til at vi kan administrere dem selv, forklarer Heggtveit.

– Samtidig skal det være lett for politibetjentene å ta med seg den mobile enheten ut av bilen når det er aktuelt, legger Tunes til.

Utstyret, enten det er nettbrett, bærbar PC, eller andre kommuniksasjonsløsninger, er også fastmontert, av sikkerhetshensyn. I bilen som Politiforum får se på, speiles skjermbildet fra PC-en i dockingstasjonen bak baksetet, i en fastmontert berøringsskjerm på dashbordet. Antennene på taket er også av typen som tåler røff behandling, som en omgang i vaskehallen.

Politidistriktet har også lagt vekt på at de kun bruker utstyr som er allment tilgjengelig.

– Dette er hyllevare, og ikke noe som vi har egenutviklet i Oslo, understreker Tunes.

Prislappen for den mest avanserte kommunikasjonsløsningen, anslår han ligger på rundt 30.000 kroner. I testfasen legges økonomien til side, men når prosjektet munner ut i en rapport før sommerferien, blir også det en faktor.

– Vi kommer til å avgi en rapport med anbefaling på valg av teknologi. Da vil vi si at «dette er det beste valget, og dette er hva det koster», sier Heggtveit.

Gir synlig politi

Politioverbetjent Mjøen, som er fagleder samband i Oslo politidistrikt, ser stor nytteverdi i å ha fast tilgang til politisystemene i patruljebilen.

– Dette vil effektivisere vår tidsbruk veldig. Her kan patruljene selv loggføre når de er på stedet, og avslutte oppdraget i bilen. Eller de kan stoppe på en parkeringsplass og sitte ute mens de skriver rapporten, i stedet for å kjøre tilbake til kontoret. Da er de synlig politi i tillegg, og det synes jeg er en viktig gevinst, sier han.

Mjøen har selv testet bilen, og sier han fint kan sitte på en benk 200 meter unna patruljebilen og jobbe på politisystemene. Også tilbakemeldingene fra de andre politimannskapene som har brukt de åtte bilene, er gode. Når rapporten fra prosjektet skal overleveres Oslo politidistrikt og Politidirektoratet (POD), har politioverbetjenten ett ønske:

– Jeg håper dette blir tilgjengelig for alle.

Powered by Labrador CMS