Ny politimester i Øst

Ansatt i åremålsstilling på seks år.

Publisert

Ida Melbo Øystese (51) er i statsråd i dag utnevnt til ny politimester i Øst politidistrikt. Dette er en åremålsstilling, og Øystese er utnevnt for en periode på seks år. Det melder Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding. 

Hun har vært konstituert politimester i Øst siden tidligere politimester Steven Hasseldal ble flyttet til POD i august i fjor, etter at Hasseldals relasjon til en av sine nærmeste underordnede, førte til at politidistriktet fikk ekstrautgifter i millionklassen. Hasseldal jobber nå som UP-sjef. 

1. juli i fjor, gikk Øystese fra jobben som visepolitimester i Vest politidistrikt, til å bli visepolitimester i Øst politidistrikt. Tidligere har hun også vært rådgiver for tidligere politidirektør Odd Reidar Humlegård, fra 2014 til 2017. Fra 2013 til 2014 var Øystese leder for virksomhetsutvikling i Merverdiprogrammet i Politidirektoratet. 

Før dette har hun også vært ansatt i ulike stillinger i Follo politidistrikt fra 2003 til 2013, blant annet som politiinspektør, nestlederog driftsenhetsleder. 

Saken ble vedtatt i statsråd med Torbjørn Røe Isaksen som settestatsråd, fordi justis- og beredskapsminister Monica Mæland er inhabil på grunn av vennskap. 

Politidirektoratet mottok tre søknader til stillingen som politimester i Øst politidistrikt. Den ene søknaden ble trukket. Den andre søkeren var Musa Matoshi (44), som stod oppført som «politi instruktør» i søkerlisten som ble publisert på Politidirektoratets nettsider