Tigger-Ros til Bergen

Justisministeren skryter av Bergen.

Publisert Sist oppdatert

Justisminister Knut Storberget (Ap) fremhever Bergen som eksempel på hvordan tigging i gatene kan begrenses.

Strategien hos politiet og kommunale myndigheter i Bergen bidrar til å redusere det som kalles uønsket tigging og tigging kombinert for eksempel med salg av roser, påpeker Storberget. Det melder NTB. Justisministeren kommer med sine råd i et brev til ordfører Tore Opdal Hansen (H) i Drammen. Bakgrunnen er at ordføreren på vegne av Drammen kommune har oppfordret Justisdepartementet til å vurdere en lovendring slik at det kan innføres forbud mot tigging.

Storberget holder fast på sitt standpunkt om ikke å foreslå forbud. I svaret til Drammens ordfører peker han på at Stortinget opphevet løsgjengerloven i 2005 etter forslag fra regjeringen Bondevik II, der Høyre deltok. Dette førte til at tigging i seg selv ikke lenger var forbudt «Lovendringen var uttrykk for det syn at tigging ofte er et utslag av sosiale problemer som må løses ved andre virkemidler. Jeg mener dette utgangspunktet bør bestå», skriver Storberget.

Deretter forklarer han hvordan Hordaland politidistrikt i tett samarbeid med Bergen kommune offensivt har gått løs på problemstillinger rundt tigging i byen.

Politivedtekten for Bergen krever at den som vil drive innsamling av penger også kalt tigging må sende melding til politiet. Tiggere blir bedt om å sende slik melding, og risikerer anmeldelse dersom de senere påtreffes uten at melding er inngitt, skriver Storberget, ifølge NTB.

Powered by Labrador CMS