KAKE OG BUNAD: Stemningen var god inne på rådhuset på Sørumsand da de er en av kommunene som får nytt tjenestested.

Her kommer de nye tjenestestedene

SØRUMSAND (Politiforum): På en pressekonferanse i dag avslørte justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) hvor regjeringen skal plassere de siste ti nye tjenestestedene regjeringen skal opprette.

Publisert Sist oppdatert
Regjeringens oversikt over nye tjenestesteder.

Gjenåpning av politikontorer var et sentralt valgløfte for Senterpartiet i valgkampen for to år siden. I Hurdalsplattformen besluttet regjeringen at 20 kontorer skulle gjenåpnes.

I januar ble listen over de ni første tjenestestedene presentert, og på en pressekonferanse i dag presenterte justis- og beredskapsminister Emillie Enger Mehl (Sp) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ytterligere ti tjenestesteder.

Disse skal ligge på følgende steder: Sørumsand, Rakkestad, Karlsøy, Kvinesdal, Levanger, Nesodden, Sør-Odal, Vaksdal, Åseral og Hemsedal (vintersesong).

– Selv om vi lever i en krevende økonomisk tid må vi prioritere trygghet og beredskap for alle i hele Norge. Derfor er jeg glad for å stå her i dag og presentere ytterligere ti nye tjenestesteder, sier justis- og beredskapsministeren under pressekonferansen.

Mot politiets ønske

I januar ble listen over de ni første tjenestestedene presentert:

 • Engerdal (Innlandet politidistrikt)
 • Hvaler (Øst politidistrikt). Kun sommersesong.
 • Meråker (Trøndelag politidistrikt)
 • Oslo (Mortensrud i Oslo politidistrikt)
 • Salangen (Troms politidistrikt)
 • Sandefjord (Torp lufthavn i Sør-Øst politidistrikt)
 • Sigdal (Sør-Øst politidistrikt)
 • Steigen (Nordland politidistrikt)
 • Stranda (Geiranger i Møre og Romsdal politidistrikt). Kun sommersesong.

Som NRK meldte i går, er imidlertid seks av de ni tjenestestedene opprettet mot politiets faglige råd.

– Vi ønsket ikke et nytt kontor. Kontor og husleie binder opp ressurser som vi heller kunne brukt på patrulje og etterforskning. Da får vi mer igjen for pengene, sier politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag politidistrikt til NRK.

Justisminister Mehl sier hun vet mange i politiet ikke ønsker nye tjenestesteder som en primær løsning.

- Og så vet jeg også at det er ulike syn på det i en stor politietat, legger hun ti.

Politidirektoratet har spilt inn ønske om at de ikke ønsker flere tjenestesteder, men har likevel kommet med råd om hvor de skal ligge.

Kan koste 174 millioner

Tidligere estimater fra Politiets Fellesforbund (PF) viser at etableringen av 20 nye tjenestesteder vil koste cirka 174 millioner kroner, inkludert en minimumsbemanning på fem årsverk.

Det vil si en kostnad på 8.725.400 kroner per tjenestested.

Regjeringen bevilget 75 millioner kroner tjenestestedene på statsbudsjettet for 2023, og presiserte i mai i år at hele beløpet kan brukes til tjenestestedene som skal etableres i år.

– Det betyr at ni nye tjenestestedene i 2023 er fullfinansiert, sier kommunikasjonsrådgiver Linda Hafstad i Justis- og beredskapsdepartementet.

Skal oppfylle minimumskrav

I oppdragsbrevet fra Politidirektoratet til de aktuelle politidistriktene, understrekes det at tjenestestedene skal oppfylle minimumskravene til tjenestesteder - det vil si:

Faste, annonserte åpningstider (forutsigbarhet for publikum)

 • Åpningstid flere dager pr uke
 • Tjenestedet må kunne ta imot anmeldelser (Forvaltningstjenester og sivil rettspleie
 • inngår ikke i minimumskravet pr tjenestested)
 • Publikum kan få veiledning om politiets tjenestetilbud
 • Publikum kan få hjelp til å komme videre, der de aktuelle polititjenestene ikke leveres
 • fra tjenestestedet

«Det stilles ingen krav fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) eller POD om at tjenestestedene skal være dimensjonert ut over disse minimumskravene. Finansieringen politidistriktene mottar til etablering og drift er dimensjonert i henhold til minimumskravet», skriver POD.

POD dekker i tillegg kostnaden for én patruljebil til hvert tjenestested.

Kan komme ekstra penger

Mehl (Sp) avventer til statsbudsjettet er lagt frem senere i høst før hun vil si noe mer om budsjettet for tjenestestedene.

- Kommer det ekstra penger til opprettingen av disse tjenestestedene?

- Det kan det gjøre, svarer Mehl, og viser til at statsbudsjettet som legges frem i oktober. Nye tjenestesteder skal ikke gå på bekostning av eksisterende fagmiljøer, understreker hun.

SENTERPARTI-KAKE: En kake med politi-motiv fikk ben å gå på inne på Sørumsand rådhus.

- Det er viktig å fortsette å styrke politiet, så kan ikke jeg kommentere statsbudsjettets innhold før det er lagt frem.

- Politimesterne og politiet selv sier at dette blir tøft å få til. Hvordan skal politiet gi lokalbefolkningen det dere lover, hvis de allerede sier det blir vanskelig og trenger mer ressurser?

- Jeg har veldig forståelse for at det har vært en krevende tid for politiet. Og det er noe mange merker. Og det er grunnen til at regjeringen har prioritert politiet så høyt som vi gjorde i revidert nasjonalbudsjett. Vi ga over en halv milliard som kommer ut i politidistriktene i disse dager, som er kompensasjon for prisøkninger, men i tillegg til det er det en betydelig sum som kommer på toppen. Det har vi gjort nettopp fordi det er viktig å prioritere trygghet og beredskap selv om det er stramme tider, sier hun.

---

24.08.2023: I en tidligere versjon av denne saken sto det at den økonomiske tildelingen fra Justis- og beredskapsdepartementet dekker to årsverk per tjenestested, og at øvrig bemanning må tas fra politiets allerede eksisterende budsjett. Dette er ikke tilfelle, etter at departementet i vår presiserte at hele bevilgningen på 75 millioner kroner i statsbudsjettet kan brukes på tjenestesteder som etableres i år.

Powered by Labrador CMS