Regjeringen oppretter ni nye tjenestesteder

Sju kommuner får nye, permanente tjenestesteder, mens to kommuner får sommeråpne tjenestesteder.

Publisert Sist oppdatert

Det melder NRK i dag.

– Mange kommuner har sendt oss innspill om at avstanden til politiet har blitt for lang. Det kan være at tjenestestedet de hadde tidligere er blitt lagt ned, eller at det er kriminalitetsutfordringer for eksempel i bydeler i Oslo, som tilsier at man trenger mer synlig politi som har tid til å være til stede, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NRK.

Første steg

Regjeringen lovte i Hurdalsplattformen å opprette totalt 20 tjenestesteder.

– Dette er første steg i en lokalpolitiplan. I løpet av 2024 vil vi ha totalt 20 nye polititjenestesteder, sier Mehl til NRK.

De nye tjenestestedene kommer i disse kommunene:

  • Engerdal (Innlandet politidistrikt)
  • Hvaler (Øst politidistrikt). Kun sommersesong.
  • Meråker (Trøndelag politidistrikt)
  • Oslo (Mortensrud i Oslo politidistrikt)
  • Salangen (Troms politidistrikt)
  • Sandefjord (Torp lufthavn i Sør-Øst politidistrikt)
  • Sigdal (Sør-Øst politidistrikt)
  • Steigen (Nordland politidistrikt)
  • Stranda (Geiranger i Møre og Romsdal politidistrikt). Kun sommersesong.

Pressekonferanse i Sigdal

I en eksklusiv pressekonferanse kun overført på NRK.no, sier statsråden at de nye tjenestestedene vil gi tryggere lokalsamfunn, bedre beredskap og bedre forebygging.

– Nå får publikum kortere reisevei til politiet. I tillegg er det et viktig poeng at politiet er tilstede i lokalsamfunnet, har en permanent lokal tilknytning. Nå vi ser det er for lange avstander påvirker det politiets tilstedeværelse med patruljer, sier hun til NRK.

Pressekonferansen gjennomføres i Sigdal, ett av tjenestestedene som får tilbake tjenestestedet sitt.

– Vi har vært opptatt av å lytte til folk. Vi ba om innsill fra ale landets kommuner for hva de trengte, sier statståden i pressekonferansen, sier Mehl.

En kartlegging Politiforum har gjort, viser at 32 kommuner ønsket seg nytt tjenestested.

Fem av disse kommunene er med på lista over nye tjenestesteder: Engerdal, Meråker, Salangen, Sigdal og Steigen.

Oppdrag til Politidirektoratet

Politidirektoratet (POD) har nå fått i oppdrag å iverksette etableringen.

– Målet er at tjenestestedene skal være på plass i løpet av 2023, sier Mehl.

Tidligere har Politiforum skrevet at det vil koste nærmere ni millioner kroner å etablere ett tjenestested med en minimumsbemanning på fem årsverk. Statsråden svarte aldri på spørsmål om hvordan tjenestestedene skulle finansieres.

I pressekonferansen peker hun på tidligere bevilgninger til politiet, som økningen av politibudsjettet for 2022 på 200 millioner kroner, samt en omprioritering av midler fra sentrale enheter som Politiets IT-enhet og Politiets Fellestjenester i statsbudsjettet for 2023.

– Nå gir vi oppdraget til POD, og så har jeg tillit til at politiet i samråd med kommunene disponerer pengene de har fått på en god måte, sier Mehl.

− Politidirektoratets rolle er å legge til rette for gjennomføring av regjeringens politikk. Vi vil begynne planleggingen av arbeidet i samarbeid med involverte politidistrikt, og må komme tilbake til detaljene rundt den videre prosessen, sier assisterende politidirektør Håkon Skulstad i en pressemelding fra POD.

Styrker andre tjenestesteder

På spørsmål fra NRK om hvorfor også Mortensrud i Oslo er med på listen, svarer Mehl dette:

– For Sp og Ap er det viktig at vi styrker både by og distrikt. Mange bydeler i Oslo opplever også utfordringer med at politiet er for langt unna i hverdagen. Det kan være at de kommer raskt, men det er viktig at politiet har tid til å jobbe forebyggende, være synlig over tid, gjøre seg kjent med lokalsamfunnene og bygge relasjoner. Derfor mener vi det er riktig at vi også etablerer et nytt tjenestested på Mortensrud i Oslo.

Til NTB sier Mehl at regjeringen også har besluttet å styrke tjenestestedet i Seljord med fire årsverk og på Hitra med to årsverk.

– Kommunene er ikke fornøyd med dagens situasjon, og ønsker å styrke bemanningen for å få mer politi lokalt. Det har regjeringen valgt å lytte til, sier hun.

Powered by Labrador CMS