Unik politipost med gode resultater

Forsøket med politiposten i Moelv har gitt så goderesultater at den nå gjøres fast. Kommune og handelsstand jubler.

Publisert Sist oppdatert

Ringsaker kommune med sine 30.000 innbyggere hadde i utgangspunktet tre lensmannskontor, som på 90-tallet ble redusert til to. Men politireformen medførte at kommunen skulle ende opp med et lensmannskontor. Resultatet var at lensmannskontoret i Moelv ble slått sammen med lensmannskontoret i Brumunddal etter en kongelig resolusjon i september 2004. Tettstedet Moelv ble dermed stående uten lokal polititilstedeværelse til store lokale protester Et lokalt engasjement fra innbyggerne resulterte i over 5000 underskrifter, noe som fikk daværende leder av justiskomiteen, Knut Storberget, til å love prosjektpenger til å opprette en politipost hvis han kom i posisjon. Og han holdt ord, pengene kom etter at Storberget ble statsråd.

- En suksess

I tett samarbeid med Ringsaker kommune etablerte Hedmark politidistrikt derfor i februar 2007 politiposten i tettstedet Moelv. Kommunen stilte opp med gratis lokaler og kontorfellesskap sammen med servicekontoret. Politiet stilte opp med 1,5 stilling, og de ansatte underlagt Ringsaker lensmannskontor. I etasjen over der lensmannskontoret før leide hus av kommunen.

Etter snart to års prøvedrift, gjøres nå prosjektet fast. Rett og slett fordi resultatene er så gode at politiet ikke kan annet enn å fortsette suksessen. Og fordi at lokalsamfunnet ikke fant seg i et fraværende politi.

- Etter min mening er politiposten en suksess, og kan se ut som en god løsning for polititjenesten i mindre kommuner der ansatte ikke bare hører ekko i gangene, men ønsker å være del av et arbeidsmiljø. Det har å gjøre med både trivsel og trygghet, og passer godt i en forlengelse av politirådene som er etablert i de fleste kommuner, sier politimester Tormod Bakke.

I det langstrakte Hedmark politi­distrikt ser han for seg tilsvarende løsninger for flere av de små lensmannskontorene, og nevner både Engerdal og Rendal som eksempler hvor dette kunne passe.

Han mener en politipost er en billig investering for å få ro i lokalmiljøet, og at befolkningen i Moelv nå opplever en like god polititjeneste som i resten av Ringsaker kommune.

Handelsstanden fornøyd

- På politiposten konsentrerer vi oss om synlighet og kontakt med publikum. Lensmannskontoret tar seg av alt det reaktive som etterforskning medfører. Vi har vist at dette fungerer, sier politi­overbetjent Ivar Solum. På tampen av sin lange politikarriere, er 56-åringen storfornøyd.

- Jeg har fått lov til å jobbe med det jeg er god på, kontakt med mennesker, stråler Solum.

Når politiet gikk ut og spurte handelsstanden om trygghetsfølelsen i Moelv har endret seg etter at politiposten ble opp­rettet, meldte 10 av 18 om stor forbedring.

- Jeg tror det har å gjøre med at vi har lagt vekt på synlighet, og at det har blitt alminnelig å se oss uniformert i sentrum av tettstedet. Det er klart det gir folk en følelse av trygghet å se politiuniformen som en alminnelig del av sentrumsbildet, sier Solum.

- I handelsstanden var vi kjempeglade for å få politiet tilbake i tettstedet. Ivar Solum har gjort en kjempejobb i arbeidet med ungdom som tidligere skulket skolen og brukte venterommet på jernbane­stasjonen som oppholdssted. Og at politiet har grepet tak i begynnende forfall har gjort at vi har fått mindre tagging. Nå føler vi at vi kjenner de, det gjør at politiet opptrer med større troverdighet. Alt i alt synes jeg at politiets oppmerksomhet mot Moelv har blitt bra, sier leder for handels­standen Liv Øverstad.

Statlig politi med kommunal støtte

Servicekontorleder Gerd Anne Ansnes i Ringsaker kommune erkjenner at enkelte kommuneansatte har stilt spørsmål om det er riktig å bruke kommunale penger på statlig politi ved å gi gratis lokalleie og hjelp i sentralbordet.

- Men jeg ser ikke noen problemer rundt dette. Vi har tidligere innledet samarbeid med både Skatteetat og Nav. Så lenge vi mener at dette er bra ressursbruk til hjelp for kommunens innbyggere er det klart vi skal fortsette med dette, sier Ansnes fornøyd.

Lensmann Terje Krogstad forteller at de kommune­ansatte på servicekontoret deltar på daglige morgenmøter hvor aktuelle saker diskuteres.

- Taushetsplikten har ikke vært noe problem, vi ser heller på mulighetene i stedet for begrensningene for å få til et best mulig tilbud for kommunens innbyggere. Og jeg ser at når jeg har hatt sykemeldinger på lensmannskontoret, har jeg kunnet leie vikar fra servicekontoret. Der er det ansatte som kan bruke dataverktøyet for sivilsaker (Sian, red. anmerk.). Vedkommende er jo ferdig opplært g­jennom registreringsjobben som de gjør for oss. Dette gjør oss mindre sårbare, sier Krogstad fornøyd. Han viser til forbedring i oppklaringsprosenten og at lensmannskontoret samlet sett har fått ned antallet forbrytelsessaker med over 25 prosent i 2008. Samtidig har de klart å øke narkotikaarbeidet, noe som har ført til en oppgang i narkotikasaker, fra 8 saker i 2006 til 49 saker i 2008.

Hedmark politidistriktet vil få årets budsjettbevilling tildelt i slutten av januar. Da vil det vise seg om Politidirektoratet følger opp den positive satsingen på denne vellykkede politisatsingen også med økonomiske midler.

Powered by Labrador CMS