Hvem som helst kan be om innsyn i politifolks personalmapper - og ofte kan de få det.
Hvem som helst kan be om innsyn i politifolks personalmapper - og ofte kan de få det.

Politidirektoratet tar «personal­mappesaken» til departe­mentet: – Forstår at ansatte reagerer

Anbefaler at ansatte skal bli kontaktet før personalmapper gis ut.

Publisert

I en melding til de ansatte på politiets intranett Kilden, informerer Politidirektoratet at de tar opp regelverket rundt innsyn i personalmapper med Justisdepartementet. Det vil skje i et møte 30. mai.

Dette kommer som en følge av at Politiforum forrige uke beskrev hvordan hvem som helst kan be om innsyn i personalmappene til Politifolk og få ut detaljert informasjon. En av de som fikk erfare dette var politimannen «Knut».

Det har skapt mange reaksjoner blant politiansatte.

– Regelverket er problematisk når det gjelder adgangen til innsyn i personalmapper. Jeg har stor forståelse for at ansatte i politiet reagerer, sier assisterende politidirektør Håkon Skulstad i pressemeldingen.

Han anbefaler de som behandler innsynsforespørsler om personalmapper om å kontakte ansatte innsynsforespørselen gjelder, før beslutning om innsyn gis. Det har ikke lyktes Politiforum å komme i kontakt med Skulstad i dag.

Et sikkerhets­spørsmål for den ansatte

Håkon Skulstad, assisterende politidirektør.
Håkon Skulstad, assisterende politidirektør.

Skulstad sier på intranettet at det gjennom flere saker har blitt tydelig at regelverket i dag har uheldige konsekvenser, og at regelverket kan misbrukes.

– I tillegg er det vanskelig å praktisere. Sakene direktoratet har behandlet viser at det i flere tilfeller oppstår spørsmål om hvor grensene for innsyn skal trekkes, sier Skulstad.

På møtet med departementet vil POD ta opp spørsmål om endringer i regelverket som gjelder innsyn i personalmapper.

– Ut fra sakene og henvendelsene direktoratet har hatt til behandling, ser vi også at det kan oppstår spørsmål om reaksjoner mot eller fare for en ansatt hvis opplysninger gis ut. Hvis det er en reell risiko for dette, kan det være grunnlag for å unnta opplysningene.