Justisminister Grete Faremo (Ap).

Slår sammen lensmannsdistrikter

Regjeringen har i dag bestemt seg for å slå sammen en rekke lensmannsdistrikter over hele landet.

Publisert Sist oppdatert

Distriktene som skal slås sammen, er:

  • Rennesøy og Kvitsøy lensmannsdistrikt, og Finnøy lensmannsdistrikt i Rogaland
  • Leikanger lensmannsdistrikt og Sogndal lensmannsdistrikt i Sogn og Fjordane
  • Ørland og Bjugn lensmannsdistrikt, Rissa lensmannsdistrikt og Åfjord lensmannsdistrikt i Sør-Trøndelag

Regjeringen begrunner alle sammenslåingene med at dette skal «bidra til bedre publikumstjenester og mer politikraft ut blant folk».

– Vi skal ha et sterkt nærpoliti. Men sentralisering kan være riktig, hvis det bidrar til større fagmiljøer som gir bedre publikumstjenester og som står bedre rustet til å møte kriminalitetsutviklingen, sier justisminister Grete Faremo i pressemeldingene.

Det skrives videre at enighet mellom politimesteren og lokalsamfunnene har vært et viktig grunnlag for sammenslåingen.

Sammenslåingene vil ifølge Faremo «styrke politidistriktets evne til å forebygge og bekjempe kriminalitet og legge grunnlaget for kortere responstid. Det vil også føre til at ressurser som tidligere har gått til husleie, heller kan brukes på politioperativ innsats og bedre tilgjengelighet – for eksempel forlenget åpningstid på lensmannskontoret».

– Det nye lensmannsdistriktet er tilpasset dagens befolkningsmønster og kommunikasjonsmuligheter.

Powered by Labrador CMS