NYTT TJENESTESTED: Det er mye som skal på plass av detaljer mellom norsk og svensk politi, før et nytt tjenestested kan stå klart her i nærheten av Magnormoen kontrollstasjon på riksgrensen mellom Norge og Sverige. Foreløpig er det uklart hvor det nye tjenestestedet skal ligge, og om det blir en politistasjon eller lensmannskontor.

Hit kommer det første norsk-svenske tjenestestedet

Unikt samarbeid mellom norsk og svensk politi på Magnormoen i Hedmark skal gjøre politiet bedre rustet til å bekjempe grensekriminalitet.

Da nærpolitireformen trådte i kraft i 2016 ble en rekke lensmannskontor lagt ned til store protester, men det ble også jubel for opprettelsen av nye tjenestesteder. 

Magnormoen er én av dem, og nå har norsk og svensk politi signert en intensjonsavtale om bygging og videre samarbeid, ifølge et brev som Politiforum har fått innsyn i.

Dette blir det første norsk-svenske tjenestestedet, men foreløpig er det uklart når det kan stå klart og om det blir politistasjon eller lensmannskontor.

– Kriminalitet i grenseområdene er en av utfordringene i distriktet og et felles tjenestested med Sverige vil ha stor betydning for å bekjempe denne kriminaliteten, sier politimester i Innlandet, Johan Brekke.

– For at samarbeidet med Sverige skal bli optimalt, så er det ønskelig å se på mulighetene for et felles tjenestested på grensen, og vi opplever Sverige som positive til et slikt samarbeid. Politidistriktet har en grensestrekning på om lag 400 km mot Sverige. 

FORNØYD: Politimester i Innlandet, Johan Brekke ser fram til nytt tjenestested ved svenskegrensa og et samarbeid med svensk politi.

Kriminelle nettverk og ny flyplass

Regionpolitisjef i Polisregion Bergslagen, Dan Persson er også fornøyd.

– Det er et klart behov for å utvikle samarbeidet mellom politiet i Norge og Sverige. Dette er viktig i vår daglige politivirksomhet, og ikke minst, for å bekjempe grensekriminalitet og de kriminelle nettverkene som opererer i området, sier han til Politiforum.

Persson legger også vekt på at flyplassen i Sälen skal utvides og stå klar i 2019, noe som medfører flere turister, men også økt trykk på grensekontroll, beslag og biltrafikk mellom Sälenfjellet og Trysilfjellet.

Bemanning og beliggenhet

Nå framover skal Innlandet politidistrikt og Polisregion Bergslagen vurdere hvilke oppgaver og funksjoner tjenestestedet bør ha. Her blir det også samarbeid med tollvesenet på norsk og svensk side.

Politidistriktene skal også se på muligheter for hvor tjenestestedet skal bygges og, ikke minst, bemanning.

– Ved tildelingen av politistillinger i 2017 ble Kongsvinger tildelt to stillinger. Tilføring av ressurser til Kongsvinger og etablering av tjenestested Magnormoen stadfester satsingen sør i Hedmark, sier Brekke.

Foreløpig er det for tidlig å si noe om fremdrift og kostnader.

Med i samarbeidet er også Eidskog kommune og Eda kommune, hvor begge ordførerne stiller seg svært positive til planene. De sendt brev til både justisministeren, Politidirektoratet og Innlandet politidistrikt.

– Vil lette trykket på lokalt politi

En drøy halvtimes kjøretur lenger nord i Hedmark ligger Kongsvinger politistasjon, som lenge har etterlyst en klarere satsing på bekjempelse av grensekriminalitet i regionen.

BLIR HØRT: Kongsvinger politistasjon, nærmere 26 kilometer unna Magnormoen ved svenskegrensa, har lenge etterlyst økt satsing på bekjempelse av grensekriminalitet. Hovedtillitsvalgt, Jetmund Fure og varatillitsvalgt, Veronika Amble Nærum er svært fornøyde med at det nå kommer på plass et nytt tjenestested på riksgrensen.

For politistasjonen helt sør i Hedmark kontrollerer over 28 grenseoverganger og ved grenseovergangen på Magnormoen inn i Sverige passerer det 1,3 millioner biler i gjennomsnitt hvert år. 

Dette betyr en rekke beslag, straffesaker og en rekke bort- og utvisningssaker, som igjen kommer på toppen av andre oppgaver og saker som politistasjonen skal løse.

Med ny politistasjon på riksgrensen mener hovedtillitsvalgt og politiførstebetjent, Jetmund Fure at dette kan lette trykket betraktelig. 

Han er svært fornøyd med satsingen.

– Som en av Norges største grenseoverganger burde det være en selvfølge at nytt tjenestested plasseres på Magnormoen, sier han.

– Bemanning og ressurser blir svært viktig

Fure sier han ikke kjenner til detaljene rundt bemanning og ressurser, men at dette blir svært viktig.

– Vi er fortsatt veldig spente på avgjørelsen rundt dette. Det er avgjørende at stillinger fra de eksisterende tjenesteenhetene ikke blir flyttet, men at det tilføres nye stillinger og ressurser til den nye grensekrim-enheten. Begynner man å flytte på stillinger og ressurser vil dette få negative følger for de "ordinære" tjenestestedene. Vi er ikke i mål før tjenestestedet er opprettet og er tildelt det nødvendige av ressurser og midler for øvrig til at det nye tjenestestedet kan jobbe selvstendig opp mot grensekriminalitetsproblematikken i distriktet.

I fjor tapte Kongsvinger politistasjon kampen om å bli administrasjonssted for den nye grensedriftsenheten da GDE-ene skulle fordeles i Innlandet politidistrikt i fjor.

Ledelsen har tatt tilbakemeldingene på alvor, mener Fure.

– Vi er veldig fornøyde med at Magnormoen nå ser ut til å satses på. Vi føler at ledelsen i distriktet tar til seg tilbakemeldingene fra Kongsvinger. Dette setter vi selvsagt pris på.

Powered by Labrador CMS