DEBATTINNLEGG

Vil skyte spurv med kanoner

Dersom mye makt brukes unødvendig, vil politiet selvfølgelig få motstanderne til også å bruke mer makt. Dermed har man spiralen i gang, og en liten krig er i gang i området.

Publisert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Hold Vedum og Bøhler borte fra politiets vurderinger!

Senterpartiet har fått en representant i Oslo, som har konvertert fra Arbeiderpartiet, og som sammen med sin nye lekekamerat Vedum slår på stortrommen og vil reformere politiet i Oslo.

Bøhler har som politiker i Oslo «sett lyset» og vil «beordre» politiet til å stille med kanoner for å skyte ned den organiserte «internasjonale» kriminaliteten i sin kjære hovedstad. Han har klart å overbevise Vedum om at den eneste medisinen for å ta knekken på denne kriminaliteten er å bruke harde midler.

Bøhler og Vedums medisin er så gammeldags at det minner om tider der maktbruk også gikk ut over den uskyldige sivilbefolkningen. Dersom mye makt brukes unødvendig, vil selvfølgelig politiet få motstanderne til også å bruke mer makt. Dermed har man spiralen i gang og en liten krig er i gang i området.

Spesialkompetanse

Så vidt jeg har forstått har de to herrer kommet med forslag om at det opprettes et gjengpoliti som skal ta knekken på den organiserte kriminaliteten. Disse skal i tillegg stanse narkotikatrafikken, de internasjonale kriminelle, de lokale gjengene som slåss innbyrdes i Oslo (og som også skyter på hverandre), de som rekrutterer arbeidsledig ungdom til kriminelle handlinger, og så videre.

Jeg vil minne om at mye av dette er «spesialkompetanse» som besittes av forskjellige enheter allerede. Vi har blant annet Kripos, Beredskapsgruppen, Utlendingsenheten, Interpol, Økokrim, og ikke minst Oslo politikammer med sine avdelinger.

Politireformen er det mange meninger om, men vi kommer ikke utenom at politiet er blitt mer moderne med denne, selv om det er litt søkt å kalle det nærpoliti.

Jeg kjenner ikke forholdene i Oslo, men det ser ut som om nedleggelse av lensmannskontorer også her har gjort at politiet er blitt mer fremmed for befolkningen.

Jeg var selv en del av prosjektet med lokalområde-politi (LOP) som var et forsøksprosjekt fra 1995 og varte i 3-4 år, igangsatt av Justisdepartementet. I Bergen fikk man fortsett noen år utover dette, med to betjenter. Dette opphørte i 2013 for «å spare penger».

Prosjektene var så vellykket at det ble etterspurt av lokalbefolkningen i mange år etter dette. Bergens byrådsleder (nå justisminister) Monica Mæland var en av dem som protesterte på nedleggelsen og kalte det en skandale.

Lokalområde-politistasjoner

Jeg skal ikke gå inn på lokalområde-politiets arbeidsoppgaver her og nå, men vil bare nevne at kontakten med lokalbefolkning, ungdommer, arbeidsgivere, skoler, sosialkontor (nå NAV), og så videre, var en vesentlig del av virksomheten, i tillegg til å være politiets øre og øyne i lokalområdet.

Opparbeidelse av tillit i lokalbefolkningen var en viktig del, og dermed fulgte også at det tilfløt politiet lokalkunnskap som kom etterforskning i mange alvorlige saker til gode, og som ofte stanset konflikter i området før de fikk utvikle seg.

Voksne, erfarne tjenestemenn medførte trygghet for befolkningen fordi de ble kjent med dem.

Mange ungdommer, som var på vei inn i kriminalitet, fikk snudd til det bedre. Arbeidgivere tok inn skolelei ungdom noen dager. Fysiske problemsaker ble løst ved kontakt mellom partene. Konflikter mellom gamle og «nye» beboere ble løst ved møter.

Navet i dette arbeidet var polititjenestemennene som var tilstede og ble kjent med hver enkelt beboer. Beboerne kom etterhvert til LOP- tjenestemennene med sine egne problemer og ganske ofte også med bekymringer om det som foregikk i området.

Tjenestemennene var hele tiden uniformert, vennligsinnet men også bestemt på at de ikke inngikk noe kompromiss i alvorlige saker. Til tross for dette var det få tilfeller der man måtte bruke fysisk makt.

Stasjonene i prosjektet var små. Et lite kontor eller en leilighet, med tre tjenestemenn, som nok til tider ikke kunne dekke mer enn en liten del av døgnet. Mesteparten av tiden gikk med til bilpatrulje/fotpatrulje i uniformert tjeneste. Stasjonene drev ikke egen etterforskning, men tok imot anmeldelser og assisterte etterforskere ved hovedstasjonen/utestasjonene ved behov.

Hva om man opprettet slike små LOP-stasjoner, på strategiske steder, istedenfor å starte krig i områdene?

LES OGSÅ: Politiet må få en klar marsjordre om å prioritere organisert kriminalitet

Powered by Labrador CMS