Geir Pettersen er politiets spesialutsending i Algerie. Her står han i hvit skjorte og sort slips, mellom politikontakter fra England, Tyskland, Japan, Sverige og Frankrike.

Pensjon

Politiets utsending i Algerie: – Jeg føler meg rett og slett lurt

Ber om at stillingen blir flyttet fra Utenriksdepartementet til politiet.

Publisert

Torsdag fortalte Politiforum om to politiansatte som mens de tjenestegjorde i Russland og Egypt, fikk beskjed om at pensjonsalderen deres ville øke, som følge av at de var over to år i utlandet.

– Jeg føler meg lurt, rett og slett. Den 17. mars fylte jeg 54 år. Regelendringen kom snikende i fjor med tilbakevirkende kraft. Jeg kunne tatt valget om å gå av med pensjon da jeg var 57 år, men siden jeg skal jobbe her til august 2019 må jeg jobbe til jeg er minst 58 år og 6 måneder, sier Geir Geir Pettersen.

På ambassadens nettsider står han oppført som representant for Politiets utlendingsenhet. Han løser politioppgaver. Likevel er stillingen underlagt Utenriksdepartementet, og det er utløsende for at det regnes som at Pettersen har byttet stilling og dermed ilegges karenstid.

– Jeg jobber med alle politisystemer og politisaker. Jeg gjør avhør. Politiet og Justisdepartementet ønsker at jeg skal fremstå som politi i jobben min her, fordi det gjør at jeg kan jobbe mer med politiet i Nord-Afrika enn andre ambassadeansatte kan. I Marokko, Tunisia og Algerie kjenner de meg som politimann og jeg sitter i grupper med andre lands politiansatte der vi diskuterer terror, kriminalitet, narkotika og andre klassiske politioppgaver, forklarer Pettersen.

Geir Pettersen er sendt ut fra Politiets utlendingsenhet, men arbeidsgiver er Utenriksdepartementet. Det koster ham halvannet år av pensjonsalderen.

DETTE ER SAKEN: May og Inger-Lise har tjenestegjort for Norge i utlandet. Innsatsen straffes med høyere pensjonsalder.

– Løsningen er enkel. Flytt meg fra UD til politiet!

En del av finansieringen av spesialutsendingene er til og med finansiert av Justisdepartementet, forteller han. 

– Denne regelendringen gjelder jo alle framtidige politifolk over 54 som reiser ut. Det er dumt. Men løsningen er enkel. Man må bare flytte politiets stillinger i utlandet til politiet, og ikke lenger la dem ligge under Utenriksdepartementet, konstaterer Pettersen.

Tidligere lå stillingene under politiet, men for 10-15 år siden ble de flyttet til Utenriksdepartementet. For de ansatte, får det altså ugunstige konsekvenser.

– Jeg snakker med politifolk fra andre land her. De er ansatt i politiet, og ikke i sitt utenriksdepartement. Det er dessuten kompliserende for politiarbeidet vi gjør her nede at vi ligger under UD. Flytt oss til politiet! Vi kan fortsatt jobbe ved ambassadene og forholde oss til ambassadøren, slår den erfarne politimannen fast.

Arbeiderpartiet vil kunne støtte endringer i lovverket

Lise Christoffersen

Politiforum har stilt spørsmål til flere partier om hvordan de opplever at karenstiden rammer. Kun arbeiderpartiet har svart.

– Arbeiderpartiet mener at loven kan slå ut feil. Slik loven fungerer i dag, kan den slå uheldig ut, ikke bare for dem som gjør en innsats for politiet og myndighetene i utlandet, men også for dem som omplasseres eller bytter stillingskode, for eksempel på grunn av omstillinger, svarer Lise Christoffersen, pensjonspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

AP, SV og Miljøpartiet foreslo endringer ved loven som ble innført av Stortinget i 2016, men fikk ikke gehør fra andre enn seg selv.

– Kan det være aktuelt for Arbeiderpartiet å se på endringer i lovverket som gjør at disse gruppene slipper å rammes av karenstiden?

– Det er absolutt aktuelt for Arbeiderpartiet å se på endringer, men siden vi ble nedstemt i 2016, er det vel ikke realistisk at vi kan klare å få saken opp igjen, før regjeringens varslede sak om særaldersgrenser kommer til Stortinget. Det kan ta tid, siden det først skal føres forhandlinger med de ansattes organisasjoner, svarer Christoffersen.

Powered by Labrador CMS