UP-sjef Runar Karlsen ber alle som er usikre på om de har promille eller ikke, om å la bilen stå.
UP-sjef Runar Karlsen ber alle som er usikre på om de har promille eller ikke, om å la bilen stå.

Ruskontroller over hele landet

Utrykningspolitiet har denne uken en spesiell kontrollinnsats for å forebygge og avdekke ruspåvirket kjøring.

Publisert

Ved siden av fart er rus en av hovedgrunnene til de alvorligste trafikkulykkene. Og hver eneste dag blir det kjørt cirka 140 000 turer i trafikken av personer som er ruspåvirket. De kan enten være påvirket av alkohol, narkotiske stoffer eller medisiner. 

Formålet med denne ukens ruskontroll, som UP har i samarbeid med alle politidistrikter er å bidra til reduksjon av antall drepte og hardt skadde på norske veier. 

I politiets nye rapport om trafikksikkerhetsarbeidet i Norge, kommer det fram at nærmere 80 prosent av sakene med alkoholkonsentrasjon over 2 promille blir avdekt gjennom tips de får inn eller ved et trafikkuhell. I saker hvor promillen er halvparten av dette, blir de som oftest avdekt gjennom trafikkontroller.

I den samme rapporten går det fram at ruspåvirkning var medvirkende faktor til 20 prosent av dødsulykkene i 2017. Likevel er det grunn til å anta at den reelle andelen er noe høyere, siden politiet ikke undersøker ruspåvirkning for alle innblandede førere i dødsulykker. 

– Hvis du er usikker på om du har promille eller ikke, er det sikkert at du ikke skal kjøre, påpeker UP-sjef Runar Karlsen i en kommentar til ruskontrolluken.

Powered by Labrador CMS