Det kan bli slutt på å transportere fanger bak i politibiler, selv om det ikke lønner seg.

Rapport anbefaler å IKKE overføre fangetransport til Kriminalomsorgen. Politidirektoratet sier ja.

Å overføre fangetransport til Kriminalomsorgen koster mer enn det var ment å smake, viser ny rapport. Likevel anbefaler Politidirektoratet å gjennomføre overføringen av oppgavene.

Publisert Sist oppdatert

Politidirektoratet anbefaler at politiet kvitter seg med transport av fanger og overfører jobben til Kriminalomsorgen. Anbefalingen kommer til tross for at en analyse av et pilotprosjekt, der transporten ble overført til Kriminalomsorgen i deler av landet, anbefaler at man ikke overfører transporten slik det er forsøkt til nå.

De siste to årene har fangetransport i Sør-Øst politidistrikt vært utført av Kriminalomsorgen, og det samme i Asker og Bærum det siste året. Politidirektøren og Justis- og beredskapsministeren hadde før iverksettingen stor tro på å få mer politikraft igjen for å overføre oppgavene fra politiet til Kriminalomsorgen, men resultatene fra to års utprøving viser en heller tvilsom effekt:

  • Å overføre fangetransporten skulle frigjøre 45 politistillinger, ved å ansette 40 personer i Kriminalomsorgen. Resultatet er at bare mellom 24 og 30 årsverk er frigjort i politiet, hvorav rundt 18 stillinger (og maksimalt 24) er politiutdannet.
  • Totalt har pilotens 40 stillinger gitt besparelser som tilsvarer om lag 34 stillinger i politiet og kriminalomsorgen.
  • Der politiet før kunne gjøre fangetransporter mellom annet arbeid, fører nå store svingninger i antallet transporter til at en liten og spesialisert transporttjeneste har perioder med ledig kapasitet.
  • Piloten har derfor en lav kostnadseffektivitet og negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Å overføre oppgavene koster samfunnet 11 millioner kroner i året.

«Det anbefales derfor ikke at piloten videreføres i sin nåværende form.» konkluderer Vista Analyse, som har evaluert pilotprosjektet.

Problemer avdekket for ett år siden

Allerede i mai i fjor kunne Politiforum fortelle om underveisevalueringen som fortalte om ledigtid for transporttjenesten i Kriminalomsorgen og liten utnyttelse av pengene som departementet investerte i prosjektet. I løpet av 2014 og 2015 planla Justis- og beredskapsdepartementet å bruke 65 millioner kroner på prosjektet.

– Man kan stille spørsmål ved at man ansetter 40 personer til 40 millioner kroner for å frigjøre rundt 20 politiårsverk. For 40 millioner kunne man for eksempel ansatt 15 nye arrestforvarere som avlastet politiet, og i tillegg 15-20 politiårsverk ekstra. Det hadde frigjort politikraft, sa leder i sivilutvalget i Politiets Fellesforbund, Vegar Monsvoll, til Politiforum i fjor.

I år stempler han prosjektet som mislykket og ber om at departementet snur.

Justis- og beredskapsdepartementet mente ifjor at det var for tidlig å konkludere. Men tross i at det kan se ut som om man det siste året har klart å frigjøre flere ressurser enn for ett år siden, er det altså et godt stykke igjen før det lønner seg å overføre fangetransporten også i år. Departementet skal trolig bestemme seg i løpet av høsten.

Politidirektoratet (POD) setter som premiss at dersom transportordningen skal videreføres, må det foretas noen organisatoriske grep. Men både POD og Kriminalomsorgen ønsker videreføring av ordningen, og at den planlegges til også å omfatte hele Oslo politidistrikt, i tillegg til Sør-Øst politidistrikt. POD har fortsatt tro på at overføring av oppgavene, som først ble foreslått i Politianalysen, tillegg til å frigjøre politiårsverk kan bidra til bedre styring, samkjøring av transportbehovet og redusert tomgangskjøring i Østlandsområdet.

Powered by Labrador CMS