Spesialutsending for utlendingssaker

Publisert Sist oppdatert

Spesialutsending for utlendingssaker:

  • Ordningen med spesialutsendinger for utlendingssaker ble etablert i 2008, og i september dette året ble de fire første utplassert på ambassadene i Amman (Jordan), Nairobi (Kenya), Rabat (Marokko) og Bangkok (Thailand).
  • I dag jobber det spesialutsendinger i Accra (Ghana), Alger (Algerie), Kairo (Egypt), Addis Abeba (Etiopia), Amman og Bangkok.
  • Politiets utlendingsenhet er faglig ansvarlig for spesialutsendingene, mens Utenriksdepartementet formelt sett er arbeidsgiver, og Politidirektoratet har øverste ansvar.
  • Det ble i forbindelse med opprettelsen av ordningen understreket at spesialutsendingene «særlig skal arbeide for å forhindre menneskesmugling, verifisere opplysninger om opprinnelsesland og legge til rette for uttransport av personer med ulovlig opphold».
  • Spesialutsendingens hovedoppgaver beskrives i dag som blant annet: Å styrke returarbeidet, å ivareta og fremme norske interesser i forholdet til utlandet og å gi bistand til norske borgere i utlandet.
  • Det kreves bestått Politihøgskole/Politiskole og minst fem års praksis fra politi- og lensmannsetaten for å bli spesialutsending.

Kilde: Politiets utlendingsenhet og Politidirektoratet