Politidistriktene 2015

Publisert Sist oppdatert

2015-budsjettet

Politidistriktene, særorganene og Politidirektoratets 2015-budsjett (mest til minst i kroner).

 1. Oslo 2.243.977.629
 2. Hordaland 806.936.681
 3. Rogaland 593.829:202
 4. Romerike 536.088.543
 5. Sør-Trøndelag 511.371.649
 6. Politiets IKT-tjenester 502.652.854
 7. Agder 486.721.003
 8. Østfold 477.394.599
 9. Kripos 474.989.552
 10. PU 434.485.757
 11. Vestfold 365.690.024
 12. Søndre Buskerud 356.253.181
 13. Telemark 314.610.827
 14. Hedmark 302.033.503
 15. Asker og Bærum 280.754.449
 16. Follo 266.570.073
 17. Troms 245.530.185
 18. Politidirektoratet 242.000.000
 19. Haugaland og Sunnhordland 230.004.138
 20. Nord-Trøndelag 222.222.552
 21. Midtre Hålogaland 208.874.870
 22. Nordmøre og Romsdal 201.042.643
 23. Sunnmøre 197.290.092
 24. Vestoppland 173.623.754
 25. Sogn og Fjordane 169.461.995
 26. Østfinnmark 154.967.119
 27. Salten 152.067.222
 28. Nordre Buskerud 149.939.272
 29. Økokrim 148.105.047
 30. Helgeland 142.260.144
 31. Gudbrandsdal 121.867.994
 32. Politiets Fellestjenester 116.945.597
 33. Vestfinnmark 105.717.955
 34. UP 102.387.166
Powered by Labrador CMS