Geir Petter Pettersen og Marianne Stensland i Politiets Utlendingsenhet (PU)

PU vedtok skilsmisse

PF-laget i Politiets utlendingsenhet (PU) står på egne ben etter at årsmøtet «kvittet seg med» Oslo politiforening.

Publisert Sist oppdatert

– Vi er snaut 500 ansatte i PU. Det var på tide å bli et selvstendig lokallag, også etter at PUs fremtid åpenbart er sikret, sier nyvalgt lokallagsleder Geir Petter Pettersen og nestleder Marianne Stensland til Politiforum.

På årsmøtet i PFPU var det ingen tvil om at medlemmene mente forholdet med - eller til - Oslo politiforening var moden for et samlivsbrudd.

Under OPFs vinger

PF-laget har internt i PU fungert som lokallag og har blant annet forhandlet lønn med ledelsen, uten medvirkning fra Oslo politiforening. Forhandlingene har gitt PF-medlemmene en helt annet uttelling enn de aller fleste - for ikke å si alle - OPF-medlemmer.

Ved alle eksterne saker har det vært Oslo politiforening laget har måttet forholde seg til i årene siden PU ble opprettet. Det har ikke vært noe budsjett eller økonomi å forholde seg til i PUs lokaler i Oslo sentrum eller ved Politiets utlendingsinternat på Trandum.

– Da Asytrans, senere PU, ble opprettet, visste ingen hvilken skjebne enheten ville lide, eller om vi ville overleve. De aller fleste ble overført fra Oslo politidistrikt og var medlemmer i Oslo politiforening. Det ble naturlig at vi var underlagt OPF i denne tiden, sier Pettersen.

– At PUs nye politimester Kristin Kvigne fikk et åremål på seks år, tolker vi som bevis for at Politiets utlendingsenhet er sikret, selv om det nå snakkes om en drastisk endring av politi-Norge, fortsetter lokallagslederen.

Mindre innflytelse

At PU mistet sin faste plass i Oslo politiforenings styre, medvirket også til at tiden var moden for et eget lokallag i PU, medgir Pettersen.

Da årsmøtet vedtok opprettelse av lokallag, var PF-leder Sigve Bolstad representert, og laget gleder seg til å samarbeide med mannen som sin tidligere var deres lokallagsleder.

PFs nyeste lokallag har følgende styremedlemmer: Marianne Stensland, Christian Hafstad, Brita Vibstad, Anders Resaland, Sverre Monsen og Åse Slåttøy.

Powered by Labrador CMS