POLITISINNET

To typer tankesett – og hvorfor det ene er bedre enn det andre

De fleste av oss er kjent med det at det er viktig å ha tro på seg selv og sine egne evner for å ta fatt på en utfordring. Men hva er det som påvirker om vi virkelig tror at vi kan klare det?

Publisert Sist oppdatert

Referanser

Eventuelle referanser eller kildehenvisninger settes opp i en punktliste i denne faktaboksen.

Naturlig nok vil sjansen for at man lykkes med noe være større dersom man har gjort det samme eller noe lignende tidligere. Det finnes derimot en annen veldig viktig faktor som påvirker dette: Hvorvidt du tror på at dine evner, talenter og egenskaper er noe du kan påvirke, utvikle og forbedre, eller om dette er medfødt, fastlåst og vanskelig å skulle gjøre noe med.

Dette har nemlig temmelig stor betydning for våre prestasjoner. Forskning viser at å ha et såkalt dynamisk tankesett i stedet for et statisk tankesett, har større betydning for prestasjoner enn talent og intelligens i seg selv, slik du mener du har det i deg.

Forskningen jeg viser til har for det meste tatt for seg betydningen av et slikt «growt mindset » versus et «fixed mindset», sett opp mot prestasjon over tid. Jeg mener at dette også er overførbart til det vi politifolk tenker når vi hører ordet «mindset» – altså hva slags tanker, forberedelser og handlekraft du bærer med deg inn i et oppdrag. I sin ytterste konsekvens handler dette om valg som kan få store konsekvenser for deg selv og andre.

Kan endres i voksen alder

Vår hjernes evne til å tilpasse seg og endre seg alt etter hva den utsettes for (hjernens plastisitet), gjør at det er fullt mulig å utvikle og endre blant annet egenskaper, intelligens og handlekraft i temmelig stor grad, også i voksen alder. Det avgjørende er at du har troen på deg selv.

Et «fixed mindset» kan innebære at man tenker at man «er den man er» og at man bare må innrette seg etter hvordan man antar at man vil håndtere utfordrende situasjoner. Man kan ha lett for å tenke at dette er de kortene man fikk utdelt her i livet, og at det er lite som kan endre på dette.

En slik måte å tenke om seg selv på, kan være både hemmende og begrensende for ditt utbytte av operativ trening, samt i en forberedelsesfase i patruljebilen på vei til et oppdrag. Underbevisst kan dette medføre at du snakker deg selv ned og på den måten allerede kommer til kort.

Dersom du innstiller deg på å opparbeide deg et «growth mindset», innebærer dette å stole på at dine personlige kvaliteter, evner og måten å håndtere ulike situasjoner på kan endres, forbedres og utvikles. Vit at det vi har medfødt ikke er så innmari viktig. Det skal i alle fall ikke definere deg som den du er for alltid. Det er nemlig hva vi selv gjør med vårt antatte utgangspunkt som er avgjørende.

Sterkere og smartere

Når vi har forstått og akseptert at vi kan klare noe med rett innsats og det å tro på oss selv, vil det medføre en større vilje til å gå løs på utfordringer, og man tør i større grad å møte det ukjente.

En annen positiv effekt av dette tenkesettet, er at det gjør oss bedre til å takle motgang eller å feile – fordi et dynamisk tenkesett innebærer også å ta lærdom av hendelser man har vært involvert i. Vi blir sterkere og smartere; mer «resiliente», altså med bedre motstandskraft.

Moralen fra psykologen er med andre ord: Ha tro på deg selv! Vit at du er et menneske i kontinuerlig endring til det bedre, så fremt du selv tillater det. Snakk deg selv opp og frem i stedet for å tynge deg ned med statiske forestillinger om din egen person. Jeg heier på deg!

Les flere spalter fra Politisinnet her!

Powered by Labrador CMS