SISTE DAG MED GJENGEN: Glade politistudenter feirer uteksamineringen i Oslo rådhus 21. juni 2019. Hvor mange av dem som er i arbeid, er det ingen som vet.

Ingen vet hvor mange nyutdannede politifolk som er arbeidsledige

Tre måneder etter at 2019-kullet ved Politihøgskolen (PHS) kastet hattene sine, er det ingen som vet hvor mange av dem som har fått jobb i politiet.

Det var en dag fyllt av glede og forventning. Tre års skolegang var over, og arbeidslivet ventet.

Da de nyutdannede politistudentene kastet hattene sine til værs i Oslo, Stavern og Bodø i juni, var det med håp om å få oppfylt drømmen om en jobb i politiet.

Snart tre måneder senere, er det imidlertid ingen som vet hvor mange av dem som fortsatt er jobbsøkere - og hvor mange som har jobb i politiet.

To måneder forsinket

Hvert kvartal de siste fem årene har Politidirektoratet (POD) publisert en statistikk som viser hvor mange av de uteksaminerte fra PHS som har fått jobb i politiet.

Den 10. april kom status for første kvartal 2019: Da hadde åtte av ti fra 2018-kullet kommet seg inn i etaten. Fortsatt er dette de ferskeste tallene.

Statistikken for andre kvartal, som også ville vist hvor mange fra 2019-kullet som hadde fått seg jobb i politiet, er to måneder forsinket.

– Per i dag har vi ikke tilstrekkelig data til å kunne utarbeide statistikken, sier seksjonsleder Espen Frøyland i POD.

– Opplysningene over hvilke studenter som har bestått eksamen, ligger hos PHS. Denne informasjonen må overføres fra PHS til POD for at POD skal kunne ta ut statistikken.

GDPR

- Er en forordning (lov) vedtatt av EU. Forkortelsen står for General Data Protection Regulation.

- Bakgrunnen er et ønske om å bedre enkeltpersoners personvern.

- Dreier seg i hovedsak om innstramninger i innsamling, bruk og oppbevaring av personopplysninger.

- Personvernforordningen trådte i kraft 25. mai 2018, og gjelder alle virksomheter og organisasjoner i EU og EØS.

Kilde: Wikipedia og PWC.no

Initiert av PHS

Årsaken til at opplysningene ikke er overført enda, er at POD og PHS nå vurderer utleveringen av disse opplysningene opp mot personvernforordningen GDPR (se faktaboks).

– Vår vurdering er at det benyttes personsensitive data som det må gjøres ytterligere vurdering av om det er hjemmel for å utlevere til POD. Dette jobbes det med, sier Frøyland.

Spørsmålet er om overleveringen av denne informasjonen kommer i konflikt med studentenes personvern, som beskrevet i GDPR og personopplysningsloven.

Det var PHS-rektor Nina Skarpenes som tok initiativet til gjennomgangen.

– Når studentene gir opplysninger til Politihøgskolen, er formålet ved å gi opplysningene knyttet til at de er studenter ved PHS, sier seniorrådgiver Ivar Flø ved PHS.

– Avskjærer ikke tilgang

Flø understreker at å bruke personopplysninger ut over det formålet de er innhentet til, krever enten samtykke fra hver enkelt student, eller må begrunnes i at utleveringen av opplysningene bidrar til å oppnå samfunnsmessige interesser. 

Han avviser at dette handler om at PHS avskjærer tilgang til statistikken.

POD har hatt dialog med PHS vedrørende behandling av data med hensyn til GDPR siden det ble introdusert, men vi har ikke lykkes å ta dette arbeidet i mål.

Espen Frøyland, POD

– Som ansvarlig for å forvalte studentopplysningene på en god måte, ønsket vi en nærmere redegjørelse knyttet til bruken av opplysningene og om det samme formålet kan oppnås ved rapportering i statistisk form og med færre personopplysninger, sier Flø.

– Ved alle anmodninger om utlevering av opplysninger foretar PHS en ny selvstendig prøving av hjemmelsgrunnlaget anmodningene bygger på. Dette gjelder også ved gjentatte anmodninger som i dette tilfellet. PHS har tidligere utlevert opplysningene, men ønsket i forbindelse med tallene for andre kvartal en nærmere gjennomgang.

Beklagelig forsinkelse

GDPR trådte imidlertid i kraft allerede i mai 2018, for godt over ett år siden. Siden da har POD publisert jobbstatistikk for nyutdannede ved fire separate anledninger.

–  POD har hatt dialog med PHS vedrørende behandling av data med hensyn til GDPR siden det ble introdusert, men vi har ikke lykkes å ta dette arbeidet i mål. Det er beklagelig, sier Frøyland i POD.

Han understreker at PHS og POD prioriterer dette arbeidet, og nå samarbeider om å sikre at de har en rutine for overlevering av data som er i samsvar med regelverket i GDPR.

I går, fredag 6. september, sendte POD en beskrivelse til PHS om hvilke data som er nødvendig for å utvikle statistikken.

Det er nå opp til PHS å vurdere hjemmelsgrunnlaget for utlevering av data til POD. Når POD har mottatt dataene, tar det 1-2 dager å klargjøre statistikken, ifølge Frøyland.

Vi bruker tallene for å følge opp politiske lovnader og inn i budsjettdrøftingene. Så her må det komme en avklaring.

Sigve Bolstad, PF

– Det må komme en avklaring

Sigve Bolstad, leder for Politiets Fellesforbund (PF), sier fagforeningen har slitt med å få ut disse tallene fra POD.

– Vi har ikke fått opplyst at årsaken til det er GDPR, sier Bolstad.

Han sier det er viktig for PF å få ut tallene, slik at de vet hvor mange nyutdannede som er i jobb.

– Vi bruker tallene for å følge opp politiske lovnader og inn i budsjettdrøftingene. Så her må det komme en avklaring. Vi kan ikke komme i en situasjon hvor vi ikke får tilgang til tall og statistikk.

Bolstad viser til at POD og PF for noen år tilbake opererte med hvert sitt tall for hvor mange nyutdannede som var i jobb.

– Det var en håpløs situasjon som skapte tvil om hvem man kunne stole på. Derfor ble vi enige om at vi måtte ha et felles tallgrunnlag.

Får mange telefoner

På spørsmål om hvordan han tror jobbtallene er, svarer Bolstad at fagforeningen får mange telefoner fra fortvilte personer.

– Det kan være studenter som er ferdig uteksaminert og ikke får seg jobb, og som må ta til takke med andre jobber som ikke er relevant for utdanningen de har tatt. Noen begynner på helt andre studieløp istedenfor. Vi får også telefoner fra fortvilte mødre og fedre.

– Faren er at dette kan gjøre noe med søkergrunnlaget. Det må vi være bevisste på, fortsetter han.

Powered by Labrador CMS