DEBATTINNLEGG

Reinpolitiet moderniseres

Vårt mål med den nye organiseringen er å følge reindriften til alle årstider. På den måten kan vi være tilstede for å dempe konflikter og følge opp når bruksregler ikke fungerer, eller ikke har legitimitet eller respekteres.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Etter at det ble kjent at Politiet i Finnmark nå endrer på struktur og organisering av Reinpolitiet har jeg mottatt mange spørsmål om hva dette vil bety for reindriftsnæringen og befolkningen. Det er kanskje ikke så mange som kjenner til hva primæroppgaven til Reinpolitiet er, hvorfor vi har et eget reinpoliti og hvorfor vi nå ser behovet for å modernisere avdelingen?

Reinpolitiet ble etablert i 1949 som svar på reintyverier etter krigen. Den delen av vår organisasjon har egentlig vært uendret siden da. Vi har tatt i bruk nye verktøy, men ikke sett på behovet for strukturelle endringer. Det har imidlertid skjedd enorme endringer i reindrifta, hos våre samarbeidspartnere og samfunnet for øvrig siden 1949. Vi har fått SNO og FEFO. Fylkesmannen har fått en ny og større rolle i den nye reindriftsloven fra 2007. Det er lagt til mer selvstyre i den nye reindriften og vi ser at dette fungerer i varierende grad.

Det er derfor på høy tid at vi også ser på vår egen driftsmåte.

Følge reindriften

Alle våre samarbeidspartnere har fått anledning til å komme med innspill i utviklings prosjektet.

NRL (Norske Reindriftssamers Landsforbund) har blant annet gitt uttrykk for at de opplever at politiet i liten grad prioriterer interne konfliktsaker i reindriften, og at dette fører til at reindriftsutøvere opplever dårlig service fra politiet og de opplever at Fylkesmannens rolle opp mot politiet er uklar.

Vi vet at det i dag er områder hvor blant annet bruksreglene i varierende grad er forankret og blir etterlevet. Dette er noe vi må se på – hvordan løser myndighetene dette samlet og i samarbeid med reindriften. Slik at problemområder blir tatt tak i og ikke faller mellom myndighetenes stoler slik reindriften i dag opplever.

Vårt mål med den nye organiseringen er å ha mulighet til å kunne følge reindriften til alle årstider. På den måten kan vi være tilstede for å dempe konflikter og følge opp når bruksregler ikke fungerer eller når de ikke har legitimitet eller respekteres.

Fra årsskiftet skal utgangspunktet for Reinpolitiet organiseres på samme måte som Tjenesteenhetsstrukturen i Finnmark. Ved å gjøre dette, mener vi at vi i større grad vil få til et flerbruk av ressursene – uten at dette skal gå på bekostning av reindriftens behov.

I politiet har vi tatt i bruk «nymotens» arbeidsredskaper (ATV og snøskuter), men ikke sett på arbeidsmetoder tidligere og vi har heller ikke hatt god nok refleksjon over oppgavene våre.

Enmanns-patruljer

I dag har vi enmanns-patruljer som gjør så godt de kan, men dette er ikke forenlig med moderne HMS krav i samfunnet. Dette blir en begrensende faktor for oss og derfor ønsker vi nå å ha større patruljer for å redusere sårbarhet ved sykdom, ferier, kurs og opplæring.

Vårt genuine ønske er å være enda mer tilstede for reindriftens behov – vi ser at uenigheter på vidda tas også med til bygda. Og det preger familiene og lokalmiljøet og det belaster arbeidsmiljøet til de som har sitt arbeid på vidda. Uenigheter slipper ikke taket når man forflytter seg geografisk.

Derfor er det veldig viktig å forebygge og være der for å dempe konflikter. Vi har en del erfaring og vet hvor konfliktene er i dag. Med den nye strukturen håper vi også å øke kompetansen i hele organisasjon på saker som omhandler reindrift, samtidig som vi beholder og dyrker spesialistkompetansen.

Fokus på primæroppgaven

Før vi gikk i gang med utrednings og omorganiseringsarbeidet analyserte vi først grundig hva vi bruker tiden på. Analysen forteller oss at det er rom for å dyrke primæroppdraget i større grad, og kanskje bruke mindre tid på oppsynsvirksomhet, miljøkontroller som er statens naturoppsyns ansvarsområde, eller vedlikehold av hytter og utstyr for den saks skyld. Dette må vi se på samme med de andre etatene.

Det som fremstår klart, er at vi i dag bruker for liten del av tiden til primæroppgavene våre. Vi har et ganske stort samlet timetall som jeg mener kan utnyttes bedre til primæroppdraget for reindrifta.

Behovet har ikke blitt mindre med årene. Reindrifta har vært gjennom store endringer. Vi ser en næring som er profesjonalisert og som i stor grad driver effektivt og moderne. Men påvirkes av natur, klima og endringer. Også reindrifta har behov for å ha et godt arbeidsmiljø. Det krever at politiet er til stedet for primæroppdraget, nemlig næringa - og at vi klarer å forebygge konflikter og se til at lover og regler overholdes.

Derfor tar vi nå tak i en modernisering av Reinpolitiet – og skrur fokuset enda mer mot det som er primæroppgaven og opprinnelsen for opprettelsen - reindrifta og i tettere samarbeid med det lokale politiet og operasjonssentralen.

Politiet skal håndheve lov og orden overalt, også de veiløse deler av Finnmark. Selv om oppmøtesteder ikke lengre skal være Lakselv og Kirkenes – så vil vi fortsatt være tilstede der, til og med, med større kapasitet når det er behov for det. Vi har ikke egne kontor for reinpolitiet – og det er ikke noe nedleggelsesspøkelse, kun modernisering og prioritering av arbeidet.

Jeg har kun ett mål: Bedre tjenester for befolkningen i Finnmark.

Powered by Labrador CMS