Ved å prøve ut elektrosjokkvåpen, ønsker Politidirektoratet å skaffe seg et kunnskapsgrunnlag som gjør det mulig for dem å gi en anbefaling om elektrosjokkvåpen bør være en del av politiets utrustning.

Seks måneder med elpistol: Markant økning de siste tre månedene

Siden nyttår har fire politidistrikt prøvd ut elektrosjokkvåpen. Øst og Sør-Vest politidistrikt har flest avfyringer.

Da Politiforum i april skrev om prøveprosjektet, hadde våpenet kun blitt avfyrt fire ganger ­– i tillegg til at det ble truet med bruk 20 ganger.

Etter seks måneder har antall avfyringer økt til 16, og 31 ganger har politiet truet med å bruke våpenet.

– Vi ser at bruken i andre kvartal var en del høyere enn i første kvartal, men vi har for lite erfaringsgrunnlag til å kunne forklare utviklingen. Prosjektet har pågått i relativt kort tid. Det jeg kan si, er at hendelsene der elektrosjokkvåpen er brukt, tyder på at det brukes i tråd med instruksen og opplæringen som er gitt, sier politiinspektør Kjetil Lussand, prosjektleder i Politidirektoratet, i en pressemelding.

Brukt i knivhendelser

Eksempler på hendelser

Oslo politidistrikt, Asker: En person var mistenkt for drapsforsøk etter å ha knivstukket en annen person. En større politiaksjon med beredskapstroppen, krise- og gisselforhandlere, hundetjenesten, politihelikopteret med flere ble iverksatt. Etter en langvarig og vanskelig politiaksjon ble personen skutt med elektrosjokkvåpen og pågrepet. Personen ble ikke skadet som følge av bruk av elektrosjokkvåpen, men ble undersøkt av helsepersonell av andre årsaker, blant annet nedkjøling. Politiet var bevæpnet med skytevåpen på dette oppdraget.

Øst politidistrikt, Fredrikstad: En person truet med å ta sitt eget liv og politiet ble tilkalt. I forkant av dette hadde vedkommende både truet med kniv og utøvd vold mot kjæresten sin. Ved politiets ankomst hadde personen kuttet seg selv og satt med kniven mot halsen. Politiet forhandlet med personen uten at dette løste situasjonen. Personen ble skutt med elektrosjokkvåpen og pågrepet. Vedkommende ble kjørt til sykehus og fikk behandling for de selvpåførte skadene. Bruken av elektrosjokkvåpen påførte ikke ytterligere skader. Politiet var bevæpnet med skytevåpen på dette oppdraget.

Selv om det er vanskelig å forklare den økte bruken, ser man noen fellestrekk ved elpistol-hendelsene.

I løpet av de første seks månedene er våpenet avfyrt to ganger i forbindelse med knivstikking, fire ganger i hendelser der det er blitt truet med kniv og fire ganger ganger der en person har truet med å begå selvmord.

Det er politidistriktene Troms, Sør-Vest, Øst og Oslo som er en del av prøveprosjektet. Omfang av bruk og trusler om bruk av elektrosjokkvåpen varierer mellom de fire distriktene. Øst og Sør-Vest er de politidistriktene hvor det er flest avfyringer – seks hvert sted.

I Troms er elpistolen avfyrt to ganger, mens det samme gjelder for Oslo. I alle politidistriktene utenom Oslo er det også tilfeller hvor våpenet kun er brukt som en trussel.

Distriktene er imidlertid valgt ut på bakgrunn av sin ulikhet, noe som betyr at bruken av våpenet ikke kan sammenlignes på tvers av politidistriktene.

Vil ha svar på to spørsmål

Grunnlaget for å bruke elektrosjokkvåpen, er at det er fare for liv eller alvorlig personskade, eller når politiet ikke kan utføre jobben sin uten at tjenestepersoner eller andre utsettes for slik fare. I tillegg må andre maktmidler vurderes som utilstrekkelige eller uhensiktsmessige, eller være forgjeves forsøkt brukt.

Prøveprosjektet skal pågå i to år, og det er særlig to spørsmål Politidirektoratet ønsker å få svar på.

– Det ene er om elektrosjokkvåpen kan redusere skader i forbindelse med politiets bruk av makt, både hos dem som blir pågrepet og tjenestepersonene. Og det andre er om bruk av elektrosjokkvåpen påvirker politiets øvrige metoder for maktanvendelse, sa Lussand til Politiforum i januar

Powered by Labrador CMS