GRANSKING: Ifølge dommen mot polititopp Eirik Jensen ser retten ikke bort ifra at de straffbare forholdene kunne vært avdekket på et langt tidligere tidspunkt dersom ledelsen i Oslo politidistrikt hadde grepet inn tidligere. Mandag uttalte politimesteren i Oslo at han var åpen for en uavhengig gjennomgang.

– Noen må gå på grunn av forsømmelser og misligheter

En ekstern gransking av politiet vil få store konsekvenser innad i politiet, mener BI-professor. Han advarer likevel mot at det kan gå galt, og viser til granskingen av Politiets Utlendingsenhet.

Den knusende dommen mot tidligere polititopp Eirik Jensen og krass kritikk av politietaten gjør at justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP) tar grep.

Tirsdag tok han initiativ til en ekstern og uavhengig gjennomgang av politiet.

Det vil få store konsekvenser, mener Petter Gottschalk, BI-professor ved Institutt for ledelse og organisasjon.

– Noen må gå på grunn av forsømmelser og misligheter. Gransking er en rekonstruksjon av hendelsesforløp der det vil vise seg at ledere ikke har gjort jobben sin. En annen konsekvens vil være at det innføres nye prinsipper for informantbehandling, for eksempel at man aldri gjør det alene, sier han.

ADVARER: Petter Gottschalk, BI-professor ved Institutt for ledelse og organisasjon mener det er bra med en oppvask i politiet, men advarer også mot at det kan gå galt. Foto: Pressefoto

– Det er bra med en oppvask, dersom alt blir rent og pent etterpå.

Mandag ble Eirik Jensen dømt til lovens strengeste straff; 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til smugling av over 13 tonn hasj. 

Den tidligere polititoppens forklaringer ble plukket fra hverandre bit for bit, og det var ifølge svært få formildende omstendigheter.

Men det ble også rettet hard kritikk mot politiet som etat.

Advarer mot at det kan gå feil

Gottschalk advarer likevel mot at en ekstern og uavhengig gransking kan gå galt.

– Men gransking kan også føre helt galt av sted, slik granskingen av Politiets Utlendingsenhet utført av KPMG. Der ble skitten bare omfordelt fra ledere til varslere. Det ble hverken rent eller pent.

Han viser til saken hvor Politiets Utlendingsenhet leide inn advokatbyrået KPMG for å granske saken. 

Hovedverneombud Einar Sagli anmeldte i fjor vinter mellomledere for korrupsjon, og hevdet blant annet at de hadde fakturert ulovlig overtid. 

FEIL FOKUS: Lokallagsleder i Oslo, Kristin Aga mener det er viktig å snu hver stein for å rydde opp, men understreker at man må ta én ting av gangen. Foto: Erik Inderhaug

Politiets Fellesforbund: Feil fokus

SKYLDIG: Den tidligere politimannen dømmes til lovens strengeste straff. Bildet er tatt før retten ble satt.

Men Kristin Aga, lokallagsleder i Oslo i Politiets Fellesforbund, mener man må ta en ting av gangen og understreker også at dommen ikke er rettskraftig ennå.

– Jeg er tydelig på at hver stein må snus - vi må lære av de eventuelle feilene som er gjort. Men det å begynne å snakke om hvilke hoder som skal rulle mener jeg er helt feil fokus nå. Det viktigste nå er at vi skal ta vare på hverandre og skal gjøre den gode jobben vi gjør i politiet hver dag, sier hun.

Gjennomgangen skal, ifølge justisdepartementet gjøres uavhengig av skyldspørsmål og det endelige utfallet av rettsaken. De skal sammen med Politidirektoratet utarbeides et mandat for gjennomgangen og den videre prosessen. 

– For meg handler dette om å bevare tilliten til politiet og rettstaten. Da trenger vi full åpenhet og en skikkelig gjennomgang av hvordan politiet jobber. Dette handler ikke bare om rutiner og retningslinjer, men om kultur og ledelse innen politiet, sa Amundsen i går.

Mandag uttalte politimesteren i Oslo, Hans Sverre Sjøvold at han var åpen for en uavhengig gjennomgang.

– Det er naturlig at det spørsmålet dukker opp. Jeg har ingen problemer med at det blir sett nærmere på rutinene. Vi ønsker å være en åpen og transparent organisasjon. Vi har ingenting å skjule i så måte, sa han til Aftenposten.

– Enestående i norsk strafferett 

Ifølge dommen legges det vekt på at saken mot Jensen er enestående i norsk strafferett, hvor en polititjenestemann med ledende stillinger i politiet og med ansvar for narkotikaetterforskning, i en årrekke selv har vært tungt inne i straffbare forhold.

Retten mener dette er alvorlige anslag mot tilliten som politiet og rettsstaten er helt avhengige av.

Videre ser ikke retten bort ifra at de straffbare forholdene kunne vært avdekket på et langt tidligere tidspunkt dersom ledelsen i Oslo politidistrikt hadde grepet inn tidligere og undersøkt forholdene enda mer.

Powered by Labrador CMS