GRANSKING: Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) ber nå om ekstern gransking etter dommen mot tidligere polititopp Eirik Jensen. Arkivfoto

Justisministeren vil ha ekstern gransking av politiet

Den knusende dommen mot tidligere politimann Eirik Jensen og krass kritikk av politietaten gjør at justisministeren tar grep.

– Politiet må alltid være villige til å lære, være klare på hvor grensene går og jobbe aktivt med forebygging av korrupsjon. Selv om dommen ikke er rettskraftig, er det forhold som har kommet frem som gjør at det er riktig å ta initiativ til en grundig gjennomgang.

Det sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP) i en pressemelding tirsdag ettermiddag. Han vil nå ta initiativ til en ekstern og uavhengig gjennomgang av politiet i lys av Eirik Jensen-saken.

Den tidligere i polititoppen ble mandag dømt til lovens strengeste straff; 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til smugling av over 13 tonn hasj. 

Jensens forklaringer plukket fra hverandre bit for bit, og det var ifølge svært få formildende omstendigheter.

SKYLDIG: Den tidligere politimannen dømmes til lovens strengeste straff. Bildet er tatt før retten ble satt.

Men det ble også rettet hard kritikk mot politiet som etat.

– Viktig å bevare tilliten

Gjennomgangen skal gjøres uavhengig av skyldspørsmål og det endelige utfallet av rettsaken. Nå skal det sammen med Politidirektoratet utarbeides et mandat for gjennomgangen og den videre prosessen. 

– For meg handler dette om å bevare tilliten til politiet og rettstaten. Da trenger vi full åpenhet og en skikkelig gjennomgang av hvordan politiet jobber. Dette handler ikke bare om rutiner og retningslinjer, men om kultur og ledelse innen politiet.

Mandag uttalte politimesteren i Oslo, Hans Sverre Sjøvold at han var åpen for en uavhengig gjennomgang.

Ifølge dommen legges det vekt på at saken mot Jensen er enestående i norsk strafferett, hvor en polititjenestemann med ledende stillinger i politiet og med ansvar for narkotikaetterforskning, i en årrekke selv har vært tungt inne i straffbare forhold.

Retten mener dette er alvorlige anslag mot tilliten som politiet og rettsstaten er helt avhengige av.

SKYLDIG: Gjermund Cappelen da han ankom retten mandag formiddag. Han dømmes til 15 års fengsel. Retten mener han og Jensen har hatt tett kontakt.

Videre ser ikke retten bort ifra at de straffbare forholdene kunne vært avdekket på et langt tidligere tidspunkt dersom ledelsen i Oslo politidistrikt hadde grepet inn tidligere og undersøkt forholdene enda mer.

– En svært alvorlig dom

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier han er opptatt av å sikre en ekstern og uavhengig gjennomgang, og mener initiativet til både Sjøvold og Justisdepartementet er riktig.

– Dette er en svært alvorlig dom, og en sak som mange i politiet har fulgt med på i lang tid. Selv om dommen ikke er rettskraftig, er det forhold ved saken som gjør at det likevel er riktig å ta initiativ til en gjennomgang, skriver Humlegård i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS