Resultater fra undersøkelsen

Publisert Sist oppdatert

Andre resultater

Her er et utvalg resultater fra spørre- undersøkelsen. Last ned undersøkelsen i sin helhet her (PDF).

  • 85% er stolte av å jobbe i politiet.
  • 78% mener nærmeste leder verdsetter åpenhet og samarbeid.
  • 49% mener de har nok tid til å gjøre jobben med god kvalitet.
  • 49% mener deres arbeidssted har forsvarlig responstid overfor publikum.
  • 52% mener deres arbeidsstet er gjenstand for politisk detaljstyring.
  • 19% mener politireformen vil bidra til mer effektiv kriminalitets- bekjmpelse.