Pensjonsboom - regnestykke

Publisert Sist oppdatert

Slik er regnestykket

Fra og med 2017, må politiet selv betale pensjonspremie til Statens Pensjonskasse. Premien skal betales for alle ansatte, og regnes ut slik:

  1. 12 prosent arbeidsgiverandel av lønna.
  2. Medlemmene trekkes 2 prosent av lønna, som arbeidsgiver innbetaler til SPK.
  3. Arbeidsgiver må i tillegg betale arbeidsgiveravgift for sin andel av pensjonspremien.
  • For en PB1-stilling i lønnstrinn 39, kan dette være snakk om 51.716 kroner (punkt 1 og 2), pluss arbeidsgiveravgift – dersom en tar utgangspunkt i grunnlønna.
  • I tillegg kommer sannsynligvis arbeidsgiveravgift av faste tillegg. Om det også skal trekkes arbeidsgiveravgift av variable tillegg, er ennå ikke avklart.

Kilde: Statens Pensjonskasse og politiet