Frie midler 2017

Publisert Sist oppdatert

Endring i frie driftsmidler 2016-2017

Etter at pålagte oppgaver og utgifter er trukket fra, sitter politidistriktene igjen med fint lite ekstra penger i 2017 sammenlignet med 2016. Her er endringen i frie driftsmidler for alle politidistriktene fra 2016-2017 (alle tall i millioner):

Finnmark: -26,2
Troms: -5,1
Nordland: 7,8
Trøndelag: -10,3
M & R: -19,2
Vest: 33,1
Sør-Vest: -10,8
Agder: -1,2
Sør-Øst: 5
Oslo: -20,5
Øst: 19,6
Innlandet: 14