Fordeling av oppgaver i politiet

Publisert Sist oppdatert

Fordeling av oppgaver i distirktene

De nye distriktene skal løse oppgaver på ulike nivåer.

Stabsfunksjoner: Disse oppgavene ligger i staben til politimesteren. Det er snakk om virksomhetsstyring, økonomi, kommunikasjon, HR og HMS.

Funksjonelle driftsenheter: Fellesenheter for hele distriktet, som tar seg av politioppgaver som skal løses for hele distriktet eller fagansvar for oppgaver som løses i distriktet. Eksempler er Felles enhet for påtale, Felles enhet for operativ tjeneste, Felles enhet for forebygging, Felles enhet for etterretning og etterforskning. Alle distrikter har seks eller fire funksjonelle driftsenheter.

Geografiske driftsenheter: Der den lokale polititjenesten er organisert. Kan utgjøres av lensmannskontorer og politistasjoner, eller tjenesteenheter med lensmannskontorer og stasjoner under seg. Her har POD sagt at mesteparten av politikreftene skal brukes.